Meer mensen beschermden online data in 2023

Door Jan Roekens | 12-03-2024

In 2023 zei 89% van de bevolking van 12 jaar of ouder maatregelen te treffen om hun persoonlijke gegevens op internet te beschermen. In 2021 was dat 82%. Vooral het beperken van toegang tot profielgegevens en berichten op social media is toegenomen. Nederland loopt voorop in Europa in het beschermen van persoonlijke informatie op internet. Dit blijkt uit onderzoek van het CBS.

Nederlanders waren voorzichtiger bij het plaatsen van persoonlijke gegevens op internet dan twee jaar eerder. Van de mensen van 12 jaar of ouder heeft naar eigen zeggen 78% de toegang tot locatiegegevens beperkt of geweigerd (70% in 2021), en heeft 70% de toegang tot profielgegevens beperkt (tegen 55% in 2021). Ruim 60% stond niet toe dat hun persoonlijke gegevens voor commerciële doeleinden werden gebruikt. In 2021 was dit 68%.

Van de 65-plussers is 74% actief bezig met de bescherming van persoonlijke informatie op internet, van de 12- tot 65-jarigen doet 93% dit. 75-plussers beschermen persoonlijke informatie op internet het minst vaak: 60% doet dat niet.

Bezorgd

60% van de internetgebruikers van 12 jaar of ouder is een beetje bezorgd dat hun online activiteiten door anderen worden bijgehouden, tegen 55% in 2021. In 2021 was 30% er helemaal niet bezorgd over, twee jaar later was dat 25%. Dit resulteert echter niet altijd in het veranderen van de instellingen van computer, tablet of telefoon om cookies te voorkomen of te beperken. Zowel in 2021 als in 2023 heeft ruim de helft van de internetgebruikers van 12 jaar of ouder dit wel gedaan. Ook zeggen niet meer mensen software te gebruiken die ervoor zorgt dat online activiteiten niet of beperkt gevolgd kunnen worden; 32% deed dat in beide jaren.

Beveiliging

Nederland had in 2023 van alle EU-landen het hoogste percentage mensen van 16 tot 75 jaar die maatregelen nemen om persoonlijke informatie op internet te beschermen (92%). Het EU-gemiddelde was 67%. Onder de Nederlandse bevolking beperkte of weigerde 81% de toegang tot online locatiegegevens; ook verreweg het hoogste binnen de Europese Unie. Ook controleren Nederlanders, vaker dan andere Europeanen, de veiligheid van een website voordat ze persoonlijke gegevens achterlaten.

Auteur: Jan Roekens, Hoofdredacteur

Deze artikelen vind je vast ook interessant

Ook de laatste bytes ontvangen?