Meerderheid jongeren bezorgd over klimaat

Door Jan Roekens | 15-12-2021

Een ruime meerderheid van de jongeren in Nederland is bezorgd over klimaat en leefomgeving. De bezorgdheid vertaalt zich op grote schaal in de bereidheid om zelf bij te dragen en nadrukkelijker mee te praten in de klimaatdiscussie. Dat blijkt uit onderzoek van Motivaction in opdracht van Energie Beheer Nederland.

80% van de jongeren in Nederland maakt zich op z’n minst lichte zorgen over de gevolgen van klimaatverandering. Ruim een derde (34%) verwacht flinke veranderingen als de aarde twee graden opwarmt. Dit zijn ook de mensen, veelal hoger opgeleid, die zich grote zorgen maken over met name over ‘global warming’, zeespiegelstijging, extreem weer en natuurrampen. De mensen die denken dat alles bij het oude blijft (30%) maken zich soms ook zorgen, maar dan vooral over zaken ‘dichtbij huis’ zoals de energieprijzen.

Verstandige stap

Na de woningmarkt is het klimaatprobleem volgens jongeren het maatschappelijke probleem waar de eerste aandacht naar uit moet gaan. Twee derde (67%) van de jongeren vindt de energietransitie een verstandige stap, maar ook nodig (62%), ondanks het feit dat een grote meerderheid (77%) zich realiseert dat de burger uiteindelijk opdraait voor de kosten. Bijna twee derde (65%) heeft de overtuiging dat het verstandig is om het klimaatakkoord na te komen als we grotere problemen in de toekomst willen voorkomen.

Machteloos

Ongeveer de helft van de jongeren meent dat zowel overheid (46%) als bedrijfsleven (54%) zich onvoldoende inspannen voor het uitvoeren van het klimaatakkoord. Slechts 30% heeft er vertrouwen in dat het nieuwe kabinet het klimaat hoog op de agenda zet. Een ruime meerderheid (70%) denkt dat economische belangen bij de overheid meestal boven klimaat en leefomgeving gaan. Bij een meerderheid (53%) roept de energietransitie dan ook een gevoel van machteloosheid op.

Vertegenwoordiging

Een meerderheid (55%) vindt dat de stem van jongeren op dit moment onvoldoende wordt gehoord in de klimaatdiscussie. 51% vindt dan ook dat jongeren beter moeten worden vertegenwoordigd bij toezichthoudende instanties (51%). Het belang van milieu en klimaat moet volgens een ruime meerderheid van de jongeren (64%) worden onderstreept door het een eigen ministerie te geven, zo mogelijk met een klimaatminister uit de eigen leeftijdsgroep (44%).

Minder vliegen

Als het gaat om het nakomen van de afspraken in het klimaatakkoord en de bijdrage die mensen daaraan kunnen leveren, vinden jongeren vooral dat mensen minder moeten vliegen (47%) en de verwarming lager moeten zetten (39%). Een opvallend grote groep van 40% vindt dat mensen zorgvuldiger om moeten gaan met het afdanken van kleding. Jongeren verlangen niet alleen actie van anderen, ze zijn in veel gevallen (80%) bereid om zelf consequenties te verbinden aan de eigen overtuigingen. Dan denkt men vooral aan de verwarming lager zetten (46%), (bijna) niet meer vliegen (31%) en minder consumeren (28%). Ook is men bereid te accepteren dat windmolens in de eigen buurt kunnen komen te staan (32%).

Meer belasting

Jongeren zijn bereid om meer belasting te betalen om milieuschade te compenseren. Liefst 38% wil meer belasting betalen voor vliegen. Dat geldt ook voor milieubelastende producten (33%) en vlees (26%). De bereidheid om meer te betalen voor verwarming en elektriciteit blijkt een stuk minder groot (9%). Ruim een derde (35%) wil dat niet.

Auteur: Jan Roekens, Hoofdredacteur

Deze artikelen vind je vast ook interessant

Ook de laatste bytes ontvangen?