Mentale gezondheid niet top of mind bij Nederlanders

Door Jan Roekens | 18-10-2021

Mentale gezondheid staat in de top 3 van gezondheidsproblemen en is wereldwijd gemiddeld met 5% gegroeid ten opzichte van 2020. De top wordt aangevoerd door kanker en Covid-19. Maar in Nederland vindt slechts 4% mentale gezondheid belangrijker dan fysieke gezondheid. Dat blijkt uit de Polbar enquête van Ipsos.

Wereldwijd zegt 79% van de respondenten dat ze zowel fysieke als mentale gezondheid belangrijk vinden. Hetzelfde percentage geldt voor Nederland. De helft van de Nederlanders denkt dat fysieke gezondheid belangrijker gevonden wordt in ons huidige zorgstelsel, en slechts 4% van de Nederlanders vindt dat mentale gezondheid belangrijker is dan fysieke gezondheid binnen ons zorgstelsel.

Vooral jongeren (jonger dan 34 jaar) zien een verslechtering van de geestelijke gezondheid. Voor 55% van jongeren is dat gelijk gebleven (in Nederland 69%). Tendens is dat er gemiddeld genomen geen verandering is op angst (72%), eenzaamheid (67%), stress (63%) en slapeloosheid (64%), maar er is wel een sterke toename bij de groep tot 34 jaar. Maar bijna de helft (49%) van de Nederlandse bevolking zegt dat er wel een verslechtering is op het gebied van contact met vrienden, familie en collega’s. Er is geen onderscheid in tussen jongeren, ouderen, man, vrouw of sociale klasse.

Interessant is dat de toename van eenzaamheid door de coronacrisis significant sterker (34%) wordt waargenomen bij jongeren dan bij 55+’ers (28%).

Auteur: Jan Roekens, Hoofdredacteur

Deze artikelen vind je vast ook interessant

Ook de laatste bytes ontvangen?