MKB heeft grote waarde voor lokale gemeenschap

Door Jan Roekens | 21-11-2023

Panteia heeft onlangs in opdracht van MKB-Nederland een onderzoek uitgevoerd naar de maatschappelijke waarde van het MKB. Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van de Dag van de Ondernemer, die dit jaar voor de achtste keer wordt gevierd op vrijdag 17 november.

Het midden- en kleinbedrijf draagt jaarlijks voor ruim 1,5 miljard euro bij aan het lokale verenigingsleven en maatschappelijke initiatieven. Ondernemers ondersteunen hun medewerkers bij financiële problemen en mantelzorg en zien voor zichzelf een grotere rol in de samenleving dan puur economisch.

Meer dan geld verdienen

Een ruime meerderheid (64%) van de ondernemers zegt dat hun bedrijf een grotere rol in de samenleving vervult dan puur economisch en andere prioriteiten en activiteiten heeft dan alleen ‘geld verdienen’. Zo zet 69% zich actief in voor de leefbaarheid, veiligheid en sociale cohesie van de lokale gemeenschap en doet de overgrote meerderheid (74%) aan sponsoring van maatschappelijke organisaties en/of maatschappelijke activiteiten in de regio, van sportclubs, culturele organisaties en scholen tot zorginstellingen, voedselbanken en buurthuizen. Ondernemers steken daar niet alleen geld in, maar ook uren en middelen. Opgeteld komt dat neer op gemiddeld bijna 5.000 euro per bedrijf per jaar. Voor het totale MKB gaat het op jaarbasis om ruim 1,5 miljard euro.

Als redenen om dit doen noemen ondernemers met name betrokkenheid bij hun directe omgeving, de leefbaarheid en ‘iets willen terug doen voor de samenleving’. Hun verbondenheid met de lokale gemeenschap blijkt ook uit het feit dat 60% bij voorkeur zoveel mogelijk producten en diensten lokaal inkoopt. Zo zorgen ondernemers dus ook voor elkaar.

Welzijn en ontwikkeling medewerkers

Het onderzoek laat zien dat het MKB van groot belang is voor de regionale en lokale werkgelegenheid. Bij ruim de helft van de bedrijven woont meer dan driekwart van de medewerkers binnen een straal van 15 kilometer. De zorg en betrokkenheid die ondernemers voelen bij hun directe omgeving, voelen ze ook voor het welzijn en de ontwikkeling van hun eigen mensen. Zo betaalt bijna 70% de kosten van cursussen en studies ten behoeve van loopbaanontwikkeling en biedt 63% de mogelijkheid om die onder werktijd te volgen. Zo’n 40% van de MKB-bedrijven biedt medewerkers hulp bij financiële problemen en stelt werktijd beschikbaar voor het verrichten van mantelzorg.

Stage- en leerwerkplekken

Het MKB draagt maatschappelijk ook bij door jongeren op te leiden en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans te geven. Dat eerste doen ondernemers massaal: het afgelopen jaar hadden MKB-bedrijven gemiddeld allemaal een stage- of leerwerkplek voor jonge mensen. Ruim 1 op de 5 ondernemers heeft momenteel mensen met een afstand op de arbeidsmarkt in dienst.

Auteur: Jan Roekens, Hoofdredacteur

Deze artikelen vind je vast ook interessant

Ook de laatste bytes ontvangen?