MWM2 Panelevaluatie: veel vertrouwen in privacy 

Door Jan Roekens | 17-04-2019

Deelnemers aan een Research Panel hebben er veel vertrouwen in dat er bij een panel goed wordt omgegaan met hun persoonlijke gegevens. Tegelijkertijd zijn niet alle privacyregels bij de deelnemers aan een panel even goed bekend.


Dat blijkt uit de jaarlijkse panelevaluatie van MWM2 onder meer dan 35.000 panelleden uit diverse panels die MWM2 voor haar klanten beheert.

Al meer dan 10 jaar onderzoek

MWM2 doet al ruim 10 jaar onderzoek onder de leden van een panel naar hun motivatie, wensen en verwachtingen van een panel. Judith Kramer, teammanager Research Panels: “Als experts in luisteren vinden we het heel belangrijk om goed te luisteren naar je panelleden. Door te luisteren naar panelleden kunnen we onze research panels nog relevanter maken en daardoor de betrokkenheid van panelleden vergroten.”

Dit jaar ook onderzoek naar privacy

Vanwege de aangescherpte AVG en de toegenomen discussie rondom het waarborgen van de privacy deed MWM2 dit jaar voor het eerst onderzoek naar het vertrouwen dat panelleden hebben in de wijze waarop er omgegaan wordt met hun persoonlijke gegevens. Daaruit blijkt dat 74% er veel of een beetje vertrouwen in heeft dat er goed wordt omgegaan met hun persoonlijke gegevens tegenover 63% dat daar vertrouwen in heeft bij andere vormen van onderzoek.

Niet alle privacyregels zijn goed bekend

Uit het onderzoek kwam ook naar voren dat niet alle privacyregels even goed bekend zijn bij de deelnemers aan een panel. Een ruime meerderheid (78%) weet wel dat zij het recht hebben om persoonsgegevens op te vragen en 81% weet ook dat zij hun gegevens kunnen laten verwijderen. Maar over de vragen die een organisatie hen mag stellen is enige onduidelijkheid. Zo denkt 67% van dat organisaties geen vragen meer mogen stellen over bijvoorbeeld geloofsovertuiging, gezondheid en afkomst, terwijl dit weldegelijk mag.

Judith Kramer ziet daarom een rol weggelegd om deelnemers aan een panel nog beter te informeren over wat wel en niet mag: “deze resultaten laten zien hoe belangrijk het is dat we de rechten van panelleden duidelijk communiceren. We zullen hier dan ook extra aandacht aan gaan besteden.”

Het gehele rapport waarin ook veel informatie over de achtergrond van panelleden, hun motivatie, verwachtingen en hun interesses in andere onderzoeken is op te vragen bij MWM2.

Bron: Persbericht MWM2, 17 april 2019

Auteur: Jan Roekens, Hoofdredacteur

Deze artikelen vind je vast ook interessant

Ook de laatste bytes ontvangen?