Nauwelijks omzetgroei detailhandel

Door Jan Roekens | 12-06-2019

De omzetgroei in de Nederlandse detailhandel stagneert in 2019. Dat terwijl voor de detailhandel in Europa een groei van 2 procent in de totale omzet wordt voorspeld. Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van GfK naar de Europese detailhandel.


Nederland is het enige land in Europa* waar nauwelijks omzetgroei te zien is. Bij retailers in Oost-Europa groeit de omzet het snelst.

Nederlandse omzetgroei blijft als enige achter

Omzetgroei van fysieke winkels in Nederland is in 2018 vrijwel stilgevallen. In 2018 becijferde GfK een marginale groei van 0,2 procent. Nederland houdt daarmee gelijke tred met andere landen in Noordwest Europa. In Denemarken en België stijgt de omzetgroei minimaal, terwijl in Zweden en Noorwegen een daling van de groei is te bemerken. Volgens de prognoses herpakken deze landen zich in 2019 echter weer met weer een groei in de omzet.

Voor Nederland geldt dit als enige Europese land (*) niet. De Nederlandse detailhandel laat ook in 2019 een stagnerende groei zien. Nederland blijft daarmee in 2019 onder de gemiddelde omzetgroei in Europa, die door GfK op 2 procent wordt voorspeld.

“Het online kanaal is in Nederland relatief sterk ontwikkeld ten opzichte van andere Europese landen en de verwachting is dat deze ontwikkeling doorzet,” zegt Danny van den Burg, Retail Sales Lead bij GfK. “De hausse in online winkelen speelt een grote rol in de onderprestatie van fysieke retail in Nederland. Fysieke winkels zullen goed moeten kijken hoe ze koperspubliek kunnen trekken via een aantrekkelijkere instore beleving en sociale interactie. Daarmee zouden ze zich mogelijk kunnen onderscheiden ten opzichte van het gemak, maar de onpersoonlijke ervaring, van online winkelen.”

In 2019 gelijke omzetgroei voor Europese retailers

De voorspelde omzetgroei van 2 procent in de Europese ‘brick-and-mortar’ (fysieke) winkels voor 2019 is vrijwel gelijk aan de gerealiseerde omzetgroei van 1,9 procent in 2018. Dat ligt boven de voorspelde inflatie van 1,6 procent.

‘Tweedeling in Europees consumentengedrag’

“Uit dit onderzoek blijkt dat er twee tegenovergestelde sentimenten spelen in Europees consumentengedrag”, verklaart dr. Johannes Schamel, onderzoeksleider van GfK Geomarketing. “Aan de ene kant spelen de onzekerheid over Brexit, de dreigende handelsconflicten en magere voorspellingen voor handelspartner China het consumentenvertrouwen parten. Aan de andere kant speelt een sterke arbeidsmarkt, loonstijging en de bescheiden prijs van ruwe olie een rol.”

Mede door deze tweedeling komen een aantal hoofdpunten uit het onderzoek naar voren:

Koopkracht: in 2018 had elke EU-burger gemiddeld €16.878 te besteden. Dit is een stijging van 3 procent ten opzichte van vorig jaar. Nederland zit boven dat gemiddelde. De tien landen waar de koopkracht het hardst steeg in vergelijking met het voorgaande jaar, liggen allemaal in Oost-Europa.

Inflatie: dalende energieprijzen aan het einde van 2018 suggereren dat inflatie in de EU zal zakken, terwijl die in Nederland nog stijgt. Aanhoudende handelsconflicten met de VS en een zwakkere economie in Europa aan het begin van 2019, temperen het enthousiasme van economen waardoor er gemiddeld voor Europa een lagere inflatie van 1,6 procent wordt verwacht.De prognose voor Nederland in 2019 is een inflatie van 2,4 procent.

Verkoopvloeroppervlakte: Nederland blijft in de top drie van landen met de grootste verkoopvloeroppervlakte per hoofd bevolking, met 1,60 m2. Alleen België (1,66 m2) en Oostenrijk (1,62 m2) hebben een groter oppervlak ter beschikking. Het Europese gemiddelde ligt op 1,13 m2 in 2018, hetzelfde als het voorgaande jaar.
Het onderzoeksrapport is beschikbaar als gratis pdf:

Engels: www.gfk-geomarketing.de/european-retail
Duits: www.gfk-geomarketing.de/handel-europa

Over het onderzoek

Het onderzoek “European Retail in 2019” van GfK analyseert trends en ontwikkelingen in 32 Europese landen en doet zo een prognose voor de omzet om detailhandel, investeerders en projectontwikkelaars handvatten te geven om hun besluitvorming op te baseren. GfK heeft voor dit onderzoek een aantal benchmarks geanalyseerd. Daarbij zitten de GfK Purchasing Power, omzet in de detailhandel en aandeel van retail in de totale uitgaven van de bevolking van een land. Het onderzoek biedt ook een prognose van de omzet van de detailhandel in 2019 en een uitsplitsing van het segment consumentenelektronica, waar omni-channel retailers een inhaalslag maken met online winkels.

De analyse van GfK neemt ook trends in het prijspeil van consumentengoederen in Europa mee, alsmede verkoopvloeroppervlakte en productiviteit. Een apart hoofdstuk belicht de situatie van de detailhandel in het Verenigd Koninkrijk. GfK’s onderzoek en berekeningen worden uitgevoerd in euro’s.

De waarde is gebaseerd op de prognose van de wisselkoers van de Europese Commissie op 8 november 2018. De redactionele deadline voor het onderzoek was april 2019.

* Minus Turkije.

Bron: Persbericht GfK, 4 juni 2019

Auteur: Jan Roekens, Hoofdredacteur

Deze artikelen vind je vast ook interessant

Ook de laatste bytes ontvangen?