Nederlander minder pessimistisch over economie

Door Jan Roekens | 19-05-2020

Zo blijkt uit onderzoek van I&O Research. De helft van de Nederlanders denkt dat de economie de komende twaalf maanden zal verslechteren, eind maart was dit nog 90 procent. Tegelijkertijd beoordelen vier op de tien Nederlanders (43 procent) de huidige Nederlandse economische situatie als tamelijk slecht of heel slecht.


Een maand geleden was dat slechts zes procent. Dit onderzoek vond plaats van donderdag 7 tot dinsdagochtend 12 mei 2020.

Hoewel de helft van de bevolking (54 procent) verwacht dat de economie de komende twaalf maanden verder zal verslechteren, is dit aandeel fors kleiner dan eind maart (90 procent). Het aandeel dat denkt dat de economie zich in de komende periode weer zal herstellen nam daarbij fors toe: van 3 procent naar 34 procent. Het lijkt erop dat dit deel van de Nederlanders van de eerste schrik is bekomen en denkt dat het dieptepunt van de economische crisis al genaderd of bereikt is.

Verliezers, maar ook winnaars

Over de maanden maart en april zag 14 procent van de Nederlanders zijn inkomsten dalen door de corona-uitbraak. Dit is een significante daling ten opzichte van eind maart toen 17 procent aangaf te maken te hebben met inkomstenverlies. Tegelijkertijd blijkt dat 5 procent van de Nederlanders juist meer zijn gaan verdienen in de maanden maart en april als gevolg van corona. Van driekwart van de bevolking – met name Nederlanders in loondienst – is het inkomen onveranderd.

Zzp’ers hebben – zowel in positieve als negatieve zin –meer te maken met inkomstenveranderingen. Van 54 procent van de zzp’ers daalde het inkomen terwijl 11 procent een stijging kende. Deze tweedeling is ook bij flexwerkers en uitzendkrachten zichtbaar: 37 procent kende een daling en 32 procent een stijging van inkomsten.

Eén op vijf verwacht daling inkomsten

Vijf procent van de bevolking verwacht dat het inkomen in 2020 fors daalt, 17 procent voorziet een lichte daling (Figuur 4). Eind maart was men pessimistischer, 29 procent verwachtte toen een inkomstendaling. Twee derde denkt (66 procent) dat het inkomen gelijk blijft en zeven procent verwacht een stijging. Naast dat zzp’ers vaker dan gemiddeld inkomstenveranderingen ervaarden vanaf begin maart, verwachten zij ook vaker een inkomstenverandering over heel 2020. Eén op vijf zzp’ers en freelancers (18 procent) voorziet een forse daling van inkomsten in 2020 door de corona-epidemie. Daarnaast verwacht 34 procent een lichte daling. Hoewel meer dan de helft van de zelfstandigen dus een inkomstendaling verwacht denken ze ook meer dan andere groepen (16 procent) dat de inkomsten zullen stijgen. Van de flexwerkers en uitzendkrachten denkt een kwart (26 procent) dat het inkomen zal dalen. Daarentegen verwacht 30 procent meer inkomsten door corona in 2020.

Verantwoording

I&O Research voerde dit onderzoek uit op eigen initiatief. Het onderzoek vond plaats van donderdag 7 mei tot dinsdagochtend 12 mei 2020. Er hebben 2.076 Nederlanders deelgenomen. De resultaten zijn gewogen op geslacht, leeftijd, opleiding, regio en stemgedrag bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2017. Hiermee is de steekproef representatief voor de kiesgerechtigde Nederlandse inwoners (18+), voor wat betreft deze achtergrondkenmerken. Het grootste deel van de deelnemers is afkomstig uit het I&O Research Panel (n=1.916). Daarnaast deden 160 deelnemers via PanelClix mee aan dit onderzoek. Voor de analyses is vergeleken met de peiling van maart, waaraan 2.342 Nederlanders deelnamen.

Het volledige rapport is te downloaden via de website van I&O Research.

Bron: Persbericht I&O Research, 13 mei 2020

Auteur: Jan Roekens, Hoofdredacteur

Deze artikelen vind je vast ook interessant

Ook de laatste bytes ontvangen?