Nederlander voor behoud veenweidelandschap

Door Jan Roekens | 01-07-2019

Driekwart van de Nederlanders vindt het belangrijk dat de veenweidegebieden worden behouden. Omdat het cultuurhistorisch landschap met koeien in de wei bij Nederland hoort, het belangrijk is voor boeren, maar ook om te recreëren.


Het alternatief – moerassig landschap – vindt men niet aantrekkelijk. Dat blijkt uit representatief onderzoek naar het draagvlak voor veenweidegebieden onder 1.024 Nederlanders, uitgevoerd door onderzoeksbureau Direct Research.

LTO heeft Direct Research gevraagd om de waardering voor en de perceptie van problemen, oplossingen en verantwoordelijkheden rondom veenweide onder het Nederlandse publiek in kaart brengen. Het kwantitatieve onderzoek onder 1024 Nederlanders is gewogen naar Nederland representatief op geslacht, leeftijd en opleiding. Het volledige onderzoek is  te vinden op de website van LTO .

Bron: Persbericht DirectResearch, LTO, 26 juni 2019

Auteur: Jan Roekens, Hoofdredacteur

Deze artikelen vind je vast ook interessant

Ook de laatste bytes ontvangen?