Nederlanders hebben minder vertrouwen in medeburgers

Door Jan Roekens | 31-03-2020

Nederlanders zijn zich meer zorgen gaan maken over de corona-pandemie, zo blijkt uit de Corona Impact Monitor van Motivaction.


Vorige week maakte 44% van de Nederlanders zich zorgen over de gezondheid van familie en vrienden, tegenover 36% een week eerder.

Mensen hebben er daarnaast minder vertrouwen in gekregen dat medeburgers capabel genoeg zijn om zoveel mogelijk dodelijke slachtoffers te voorkomen. Tegelijkertijd groeit de bereidheid om adviezen van de overheid op te (blijven) volgen, van 79% eerder naar 90% nu. Ook de voorkeur voor sterke maatregelen stijgt: vier op de tien is zelfs positief over een verbod op het verlaten van je woning tenzij noodzakelijk of het via een mobiele telefoon controleren van de locatie van mensen die besmet zijn.

Er is een duidelijke ontwikkeling gaande in de gevoelens van Nederlanders rondom de huidige coronacrisis. Maakte 36% zich op 18 maart nog zorgen om de gezondheid van vrienden en familie, op 26 maart was dat al 44%. Ook zijn er meer zorgen over de gezondheid van Nederlanders in het algemeen (46% vs. 37%) en nemen de gevoelens van boosheid toe (25% vs. 16%).

Vertrouwen in medeburgers daalt, vertrouwen in politiek groeit

Nederlanders tussen de 18 en 80 jaar hebben er minder vertrouwen in gekregen dat medeburgers capabel genoeg zijn om zoveel mogelijk dodelijke slachtoffers te voorkomen: 20% had daar op 26 maart vertrouwen in, tegenover 26% de week daarvoor. Ze denken dat medeburgers de gedragsregels veel minder goed naleven dan zijzelf. Bijvoorbeeld het 1,5 meter afstand houden van mensen buiten het huishouden (lukt 9% zelf niet goed, en zou 61% van alle Nederlanders zich niet goed aan houden) en thuisblijven als iemand in het huishouden verkouden is of koorts heeft (lukt 11% zelf niet goed en zou 43% van alle Nederlanders zich niet aan houden).

Tegelijkertijd groeit het vertrouwen van burgers dat de politiek capabel genoeg is om zoveel mogelijk dodelijke slachtoffers te voorkomen: 43% heeft daar nu veel vertrouwen in, tegenover 34% een week geleden. Het vertrouwen in het RIVM en medisch personeel in ziekenhuizen blijft hoog (resp. 67% en 91%).

Meer steun voor sterke maatregelen, vier op de tien positief over mobile phone tracking

De toenemende zorgen en het verminderd vertrouwen in medeburgers gaan samen met een hogere bereidheid om overheidsadviezen op te (blijven) volgen: dat is nu 90%, en was een week geleden 79%.

Daarnaast ontstaat er meer steun voor sterkere maatregelen. Vorige week was 45% positief over het sluiten van winkels die producten verkopen die niet in primaire levensbehoeften voorzien, inmiddels is dit 54%. Ook is 42% voor een verbod op het verlaten van je woning tenzij noodzakelijk, dit was eerder nog 28%.

Verder is er veel draagvlak voor de inzet van de mobiele telefoon bij de bestrijding van corona, zoals onder meer in China gebeurt. Vier op de tien (39%) is positief over het via hun mobiele telefoons controleren van de locaties van mensen die besmet zijn, hoewel maar 27% zelf hiertoe bereid is als men besmet zou zijn. Eveneens vier op de tien (43%) is voor het waarschuwen van mensen via hun mobiele telefoon als zij in de buurt komen van mensen die besmet zijn.

Een derde van de Nederlanders kan gedragsregels niet altijd naleven

Maar liefst een derde (35%) van de Nederlanders geeft aan dat het niet altijd mogelijk is zich aan de gedragsregels te houden, hoe men ook zijn of haar best doet. Bijna vier op de tien (38%) vindt het wel altijd mogelijk gedragsregels na te leven en een kwart (27%) heeft hierover geen uitgesproken mening.

Een deel van de bevolking geeft aan dat het niet goed lukt om regels over thuisblijven na te komen, zoals thuisblijven als zij lichte verkoudheidklachten hebben (17% lukt dit niet goed), thuisblijven als iemand in hun huishouden verkouden is of koorts heeft (11%) en thuisblijven als zij zelf ziek zijn (5%). Ook regels over persoonlijke hygiëne kunnen sommigen niet goed nakomen: handen wassen als zij naar buiten gaan of thuis dan wel op hun werk aankomen (12% lukt dit niet goed) en hoesten/niezen in hun elleboog (13%). Het advies om 1,5 meter afstand te houden van mensen die niet tot hun eigen huishouden behoren, zegt een op de tien (9%) niet goed na te kunnen komen.

Uit het onderzoek blijkt dat deze groep Nederlanders zich onderscheidt ten opzichte van anderen in hun beleving van deze crisis op de vlakken zorgen, verveling, risicobesef en prioriteiten. Meer informatie daarover is te vinden in het onderzoeksverslag van Motivaction.

Over de Corona Impact Monitor

De Corona Impact Monitor van Motivaction geeft inzicht in de beleving van de corona-epidemie en de impact daarvan op de Nederlandse bevolking. Door middel van regelmatige peilingen laten we zien hoe burgers, consumenten, werkgevers en werknemers alle ontwikkelingen beleven en hoe zij daarmee omgaan. Deze vijfde meting is uitgevoerd op donderdag 26 maart door middel van een online vragenlijst onder 1.038 Nederlanders tussen 18 en 80 jaar. Het onderzoek is representatief voor de verdeling van de bevolking naar opleiding, leeftijd, geslacht, regio en waardeoriëntaties. Motivaction is lid van de MOA en maakt deel uit van de Research Keurmerkgroep.

Disclaimer: doordat ontwikkelingen en nieuws zich in hoog tempo opvolgen zal de beleving van de epidemie snel kunnen veranderen. Het is dus bij de interpretatie van de resultaten belangrijk je te realiseren dat het momentopnames zijn.

Bron: Persbericht Motivaction, 30 maart 2020

Auteur: Jan Roekens, Hoofdredacteur

Deze artikelen vind je vast ook interessant

Ook de laatste bytes ontvangen?