Nederlanders op zoek naar balans in smartphone gebruik

Door Jan Roekens | 26-09-2019

Recent onderzoek van Ruigrok NetPanel laat zien dat veel Nederlanders worstelen met hun smartphonegebruik. Enerzijds is de smartphone heel nuttig en voor velen zelfs onmisbaar. Anderzijds zorgt de smartphone ook voor irritaties en frustratie. Veel Nederlanders zoeken manieren om hier mee om te gaan.


Smartphone lust en (soms) last

De meerderheid van de Nederlanders (64%) geeft aan dat hun smartphone heel belangrijk voor ze is. Dit blijkt ook uit de vele gebruiksmomenten van de smartphone. Zo wordt de smartphone erbij gepakt tijdens het wachten (82%), tv kijken (66%), in bed (54%), op de wc (46%), maar ook om een privé appje of belletje te plegen op het werk (43%). Dit veelvuldige gebruik heeft ook een keerzijde. Zo’n driekwart van de Nederlanders stoort zich weleens aan het smartphone gebruik van anderen.

Smartphone onmisbaar in dagelijks leven

Kunnen we ons een leven voorstellen zonder die geliefde smartphone? Nee, zeker niet. Drie op de vijf Nederlanders moeten er niet aan denken om hun smartphone een maand te moeten missen. Voor slechts een klein deel zal dit geen probleem zijn. Daarnaast geeft twee op de vijf Nederlanders aan meer gebruik te maken van de smartphone dan ze zouden willen. En wat dan als we die smartphone eens een keertje niet bij ons hebben? Dan leidt dit bij een derde tot een onrustig gevoel.

Op zoek naar balans

Het onderzoek laat duidelijk zien dat Nederlanders op zoek zijn naar een goede balans in hun smartphonegebruik. Zo kiest driekwart er weleens bewust voor offline te gaan. Dit doen ze dan vooral als ze gezellig samen zijn met anderen, tijdens het eten of in het verkeer. En ook al is het langer missen van hun smartphone voor een deel van de Nederlanders een hele opgave, toch geeft twee op de vijf Nederlanders aan wel eens aan een mobile detox te doen. Hierbij gebruiken ze hun smartphone bewust een hele dag, een heel weekend of zelfs een hele vakantie niet.

Over het onderzoek

Het onderzoek is op eigen initiatief uitgevoerd door Ruigrok NetPanel. De doelgroep van het onderzoek bestaat uit Nederlanders van 18 jaar en ouder die in het bezit zijn van een smartphone. Het onderzoek heeft plaatsgevonden van 17 tot en met 23 juni 2019. In totaal hebben 637 Nederlanders de online vragenlijst volledig ingevuld. De steekproef is representatief naar geslacht, leeftijd en opleidingsniveau.

Bron: Persbericht Ruigrok NetPanel, september 2019

Auteur: Jan Roekens, Hoofdredacteur

Deze artikelen vind je vast ook interessant

Ook de laatste bytes ontvangen?