Nederlanders positief over houten nieuwbouw

Door Jan Roekens | 24-10-2023

CHOICE insights + strategy deed in opdracht van het Lente-akkoord 2.0 een groot consumentenonderzoek naar de acceptatie, waardering en (voor)oordelen van houten woningbouw. Een derde van de respondenten voelt wel voor een houten huis.

De noodzaak en behoefte om te bouwen met een flink lagere milieu-impact zorgt bij bouwers, ontwikkelaars, corporaties en gemeentes voor interesse in houtbouw. Tegelijkertijd moet er in ons land flink worden bijgebouwd om de woningnood aan te pakken. Om dat voor elkaar te krijgen groeit de aandacht voor industrieel en gestandaardiseerd bouwen. Veel fabrieken die hiermee bezig zijn, werken in meer of mindere mate met hout. Om vraag en aanbod ten aanzien van houten woningbouw op elkaar aan te laten sluiten, is inzicht in de woonwensen en perceptie van de consument cruciaal. Daarom deed CHOICE in samenwerking met Lente Akkoord 2.0 consumentenonderzoek onder bijna 1100 consumenten met verhuisplannen op de korte en middellange termijn.

Uit het onderzoek blijkt dat 35% van de ondervraagden bij een volgende verhuizing een houten nieuwbouwwoning zou overwegen. Dat percentage kan toenemen door goede voorlichting over vermeende nadelen van houtbouw.

Opvallende conclusies:

  • 62% van woonconsumenten met verhuisplannen blijkt over het algemeen nog niet bekend met houten woningen
  • 48% van de ondervraagden staat neutraal tegenover deze bouwwijze
  • 31 % is positief gestemd, 21 % oordeelt nog negatief.
  • Geconfronteerd met de feiten rond veronderstelde nadelen, blijkt alsnog een kwart van de afwijzers geïnteresseerd in een houten woning.
  • 45% van de afwijzers en twijfelaars zouden houten nieuwbouw alsnog overwegen als dit goedkoper is dan een traditionele woning
  • De positieve associaties met houtbouw zijn duurzaamheid (44%), natuurlijke uitstraling (41%) en een korte bouwperiode (36%).
  • Brandgevaar is met 37% het hoogst scorende nadeel, gevolgd door onderhoud (36%), gehorigheid (23%) en een korte levensduur.

Auteur: Jan Roekens, Hoofdredacteur

Deze artikelen vind je vast ook interessant

Ook de laatste bytes ontvangen?