Nederlanders tevreden over nationale energievoorzieningen

Door Jan Roekens | 02-03-2020

Uit onderzoek van Ipsos blijkt dat Nederlanders relatief positief zijn over de energie-infrastructuur in hun land. Zowel op het gebied van zonne-energie, kernenergie, als laadinfrastructuur voor elektrisch rijden scoren we – afgezet tegen de rest van de wereld – bovengemiddeld hoog.


Nederlanders blijven kritisch

Dit wil niet zeggen dat Nederlanders niet kritisch blijven: Op de vraag of er genoeg wordt gedaan om in onze infrastructurele behoeften te voorzien antwoordt slecht 26% bevestigend. Hiermee zijn we van de 29 onderzochte landen het op één na meest kritische land.

‘Not in my backyard’ (NIMBY)

Een andere opvallende uitkomst is dat het overgrote deel van de Nederlanders (72%) aangeeft dat investeringen in infrastructuur cruciaal zijn voor de toekomstige economische groei van ons land. Dit terwijl slechts 44% de aanleg en bouw van nieuwe infrastructuur in zijn of haar omgeving ondersteunt.

Jeroen Barten, onderzoeksspecialist bij Ipsos zegt over de onderzoeksresultaten:

“Deze tevredenheid lijkt een uitstekend uitgangspunt voor het behalen van de doelstellingen binnen de energietransitie, maar het NIMBY sentiment verdient de aandacht. We weten natuurlijk dat in 2030 70% van alle elektriciteit moet komen uit duurzame bronnen en dat we in Nederland op dit moment pas op 15% zitten. Dit betekent dat de komende jaren een enorme inspanning moet worden geleverd op het gebied van opwekking van energie uit wind, zon en biomassa. Er wordt niet alleen gesproken over de aanleg van windmolens, maar bijvoorbeeld ook over de aanleg van zonneparken, warmtenetwerken, verzwaring van elektriciteit infrastructuur, de bouw van aardgasvrije wijken en de uitbreiding van het aantal laadplekken voor elektrische auto’s. Dit zijn allemaal maatregelen die overlast veroorzaken voor omwonenden. En daar zit dus een gevoelig punt.”

“De inbreng van de Nederlandse consument bij grote infrastructurele (energie)projecten beperkt zich nog vaak tot inloopavonden en rondetafelgesprekken met kritische omwonenden. Om de doelstelling van de energietransitie te halen is een structureler en breder inzicht nodig in wat consumenten denken, weten en vinden van alle maatregelen die hiervoor nodig zijn. Op basis van deze inzichten kunnen plannen worden afgestemd op de wensen en zorgen van de Nederlandse bevolking. Dit creëert draagvlak en vergroot de bereidheid om zelf bij te dragen aan projecten en maatregelen.”

Het volledige onderzoeksrapport is gratis te downloaden via Ipsos.

Onderzoeksverantwoording

Dit onderzoek wordt jaarlijks uitgebracht in samenwerking met de Global Infrastructure Investor Association (GIIA) om de perceptie van de huidige infrastructuur in verschillende landen in kaart te brengen.
Het werd van 26 juli tot 9 augustus 2019 online uitgevoerd in de volgende 30 landen; Argentinië, Australië, België, Brazilië, Canada, Chili, China, Colombia, Frankrijk, Duitsland*, Groot-Brittannië*, Hongarije, India, Italië, Japan, Maleisië, Mexico, Nederland, Peru, Polen, Rusland, Saoedi-Arabië, Zuid-Afrika, Zuid-Korea, Servië, Singapore, Spanje*, Zweden, Turkije en de Verenigde Staten.
De deelnemers waren volwassenen tussen 18 en 64 jaar in de VS en Canada, en volwassenen tussen 16 en 64 jaar in alle andere landen.

Bron: Persbericht Ipsos, 20 januari 2020 

Auteur: Jan Roekens, Hoofdredacteur

Deze artikelen vind je vast ook interessant

Ook de laatste bytes ontvangen?