Nederlands Verplaatsingspanel

Door Jan Roekens | 30-04-2019

Kantar, DAT.Mobility en Mobidot lanceren op eigen initiatief het Nederlands Verplaatsingspanel (NVP) en creëren hiermee samen een unieke, grootschalige informatiebron over mobiliteit, verplaatsingsgedrag, motieven en achtergrondkenmerken van Nederlanders.


Er zijn veel verschillende bronnen beschikbaar die gefragmenteerd informatie bieden over Nederlandse mobiliteit, maar er is niet één bron van voldoende omvang die op continue basis details geeft over verplaatsingen van personen en de motieven daarachter. Dit terwijl het voor diverse private en publieke organisaties essentieel is om nauwkeurige informatie te hebben over het verplaatsingsgedrag van de Nederlandse bevolking om beleid te maken, gerichte acties op te nemen en financiële risico’s te vermijden, denk o.a. aan grote infrastructurele projecten.

Bundeling van krachten

De drie partijen werken samen vanuit hun eigen specifieke kennis en expertise en creëren op deze manier een unieke, grootschalige informatiebron. Om een landelijk representatief panel op te bouwen met 20.000 panelleden, is de app van Kantar uitgerust met de gps-technologie van Mobidot. Met toestemming van de panelleden, wordt bijgehouden wanneer, hoe en met welk vervoermiddel ze zich verplaatsen. Deze informatie, in combinatie met de relevante achtergrondkenmerken van de panelleden, levert in geaggregeerde en geanonimiseerde vorm waardevolle inzichten op die voor bedrijven en landelijke en regionale overheden interessant zijn. In lijn met de AVG worden data en gegevens die individuen kunnen identificeren met zorg beschermd en afgeschermd.

Bewezen samenwerking

De drie partijen werkten eerder in 2017 samen voor een soortgelijk project in de regio Nijmegen. Deze succesvolle samenwerking vormde het startsein voor het ontwikkelen van een grootschalig panel. Niet alleen zijn respondenten in hoge mate bereid om mee te doen, ook blijken de multimodale data extreem nauwkeurig en geven de analyses de opdrachtgever het vertrouwen in deze nieuwe aanpak. Vanaf oktober 2018 is de uitrol van het Nederlands Verplaatsingspanel getest op kleine schaal. Het panel is vanaf april 2019 in de lucht.

Scala aan mogelijkheden met verplaatsingsdata

Data over verplaatsingen zijn relevant voor overheden en marktpartijen. Enkele voorbeelden:

 • Stedelijke overheden kunnen met deze data:

  • Bereikbaarheid in en om de stad toetsen
  • Herkomsten en bestemmingen in kaart brengen, bijvoorbeeld voor citymarketing
  • Smart City initiatieven onderbouwen, zoals op het gebied van duurzaam vervoer.

 • Wegbeheerders kunnen met deze data spitsmijdende maatregelen monitoren. Het NVP laat op dagbasis zien wat reizigers doen: later vertrek, thuisblijven, andere routes kiezen of het OV gebruiken? De koppeling van de achtergrondkenmerken kan vervolgens inzichtelijk maken wat de motieven zijn om het reisgedrag juist wel of niet aan te passen en bij wie welke stimuli het meeste effect hebben.
 • Ook voor vervoerders bieden deze data nieuwe mogelijkheden:

  • Voor specifieke corridors kan efficiënt in kaart worden gebracht waar potentiële klanten zich bevinden, wie ze zijn en hoe ze reizen.
  • Veelgebruikt voor- en natransport kan worden onderzocht en worden gekoppeld aan de beleving, waardering en behoeftes van reizigers tijdens de verschillende onderdelen in de reisketen.

 • Adverteerders kunnen, vanwege de omvang van het panel, een zeer betrouwbaar beeld krijgen van het bereik van buitenreclame.

Bron: Persbericht Kantar, 30 april 2019

Auteur: Jan Roekens, Hoofdredacteur

Deze artikelen vind je vast ook interessant

Ook de laatste bytes ontvangen?