Nederlandse kiezer wil bescherming natuur

Door Jan Roekens | 15-02-2021

Ipsos onderzocht in opdracht van het Wereld Natuur Fonds de publieke opinie over natuur en milieu. Natuur is een belangrijk thema voor kiezers bij de komende Tweede Kamerverkiezingen. Meer dan de helft van alle kiezers zegt dat economische groei altijd moet samengaan met bescherming van de natuur.

Ongeveer een kwart van alle kiezers (24%) zet ‘natuur en milieu’ in de top 5 van belangrijkste thema’s bij het bepalen van de stemkeuze bij de komende Tweede Kamerverkiezingen. Onderwerpen als gezondheidszorg, onderwijs en bestrijding van het coronavirus zijn op dit moment het meest relevant voor kiezers. Het thema natuur en milieu is in termen van maatschappelijke importantie voor kiezers vergelijkbaar met klimaat, immigratie en de woningmarkt. Tegelijkertijd zegt ongeveer de helft van het electoraat dat het thema natuurbescherming en herstel meeweegt in het stemhokje. Voor circa één op de 10 kiezers (11%) is natuurbescherming en herstel ‘zeer belangrijk’, voor ongeveer vier op de tien kiezers ‘belangrijk’. Een ongeveer even grote groep (35%) geeft een neutraal antwoord. Voor 8% is het thema ‘onbelangrijk’, en voor 4% ‘zeer onbelangrijk’.
Voor ongeveer een kwart van alle kiezers (27%) is natuurbescherming en herstel belangrijker geworden door de coronacrisis. Zes op de tien kiezers (63%) zegt dat het belang dat men hecht aan het thema niet is veranderd. Andere onderwerpen als gezondheidszorg en economisch herstel hebben sinds de coronacrisis sterker aan belang gewonnen.

Verhoog de dijken

Om licht te werpen op de vraag hoe kiezers inhoudelijk over maatregelen omtrent natuur denken is een aantal stellingen voorgelegd. Daaruit blijkt dat 56% van de kiezers zegt dat economische groei altijd moet samengaan met natuurbescherming en herstel. 60% van de CDA-stemmers en 52% van de VVD-stemmers is hier voorstander van. Onder GroenLinks-stemmers is dat 80%, onder de SP-achterban 64%, en onder PvdA-stemmers 55%.
De resultaten laten ook zien dat Nederlanders verdeeld zijn. Bijvoorbeeld als het gaat om de afweging tussen het bouwen van nieuwe woningen en het beschermen van de natuur. Een kwart (26%) zegt dat ruimte voor natuur belangrijker is, 29% wil juist meer bouwen. De rest neemt een neutrale positie in. Hetzelfde geldt voor de vraag of we de dijken moeten verhogen (31% is voor), of juist moeten investeren in natuurvriendelijke oplossingen voor waterveiligheid (ook 31% voor). Nederlanders zijn ook verdeeld over de vraag of bescherming van natuur mag leiden tot beperking van economische groei: 30% denkt van wel, 28% vindt van niet.

Auteur: Jan Roekens, Hoofdredacteur

Deze artikelen vind je vast ook interessant

Ook de laatste bytes ontvangen?