Nederlandse werknemers vinden training en scholing in AI broodnodig

Door Jan Roekens | 23-11-2023

Driekwart (75%) van de Nederlandse werknemers vindt dat AI verplichte lesstof (op school en werk) moet worden. Ook codering als verplichte lesstof kan op steun rekenen (70%). Volgens 72% leveren digitale vaardigheden carrièrevoordelen op. Dat blijkt uit onderzoek van ServiceNow in negen landen.

Er bestaat een kloof tussen de vaardigheden en kennis die op de moderne werkplek gevraagd worden en wat er op school geleerd wordt, zo blijkt uit het onderzoek. Bijna een derde (32%) van de Nederlandse werknemers zegt dat hun opleiding hen niet (voldoende) heeft voorbereid op de dagelijkse realiteit van het werk. Hierbij is overigens een duidelijke generatiekloof te zien: 54% van de 55-plussers vindt niet dat zij onvoldoende zijn voorbereid, terwijl dit percentage beduidend lager ligt onder werknemers jonger dan 55 jaar.

Actie

Er blijkt onder Nederlandse werknemers een grote behoefte te bestaan aan beter onderwijs in digitale vaardigheden. In de groep respondenten (75%) die vindt dat scholing verplicht zou moeten worden voor AI-vaardigheden, zegt een ruime meerderheid (86%) dat scholen hiervoor verantwoordelijk zouden moeten zijn. Terwijl een veel kleinere groep (14%) meent dat werkgevers hier verantwoording voor dragen.

Tegelijkertijd is er nu al actie nodig, 61% van de werknemers verwacht dat werkgevers verantwoordelijkheid nemen in de ontwikkeling van de digitale vaardigheden van hun medewerkers. Een derde van de respondenten vindt het lastig om te bepalen waar ze moeten beginnen als het gaat om de ontwikkeling van digitale vaardigheden. Ook hier lijkt een rol weggelegd te zijn voor de werkgever.

Training

Daarnaast blijkt dat 53% van de Nederlanders graag een aanvullende training zou willen krijgen, want digitale vaardigheden zijn onmisbaar zijn in het hedendaagse werk. Zo zegt 72% van de Nederlandse werknemers dat digitale skills voordelen opleveren voor hun carrière. En de helft is zelfs al bezig met het actief volgen van aanvullende trainingen, of is van plan dit te doen.

ServiceNow voerde het onderzoek uit in samenwerking met Opinium onder 5.500 werknemers in het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Frankrijk, Duitsland, Italië, Nederland, Zwitserland, Zweden en de Verenigde Arabische Emiraten.

Auteur: Jan Roekens, Hoofdredacteur

Deze artikelen vind je vast ook interessant

Ook de laatste bytes ontvangen?