Niet in alle 16- en 17-jarigen schuilt een Greta Thunberg

Door Jan Roekens | 16-10-2019

Scholieren van 16 en 17 jaar zijn wel bereid zijn om voor een beter milieu minder single-use producten te gebruiken, maar niet bereid te minderen met het eten van vlees, zo blijkt uit onderzoek van Team Vier in samenwerking met scholieren van het Christelijk Lyceum Zandvliet.


Afgelopen VN-klimaattop sprak de 16-jarige Greta Thunberg de wereldleiders toe en verweet zij hen zich alleen te concentreren op economisch groei ten koste van het klimaat en de komende generatie. In tegenstelling tot de Zweedse klimaatactiviste lijken haar Nederlandse leeftijdsgenoten minder bereid hun gewoontes aan te passen voor een beter milieu.

Van de vier voorgelegde gewoontes is het draagvlak voor het minder gebruiken van single-use producten het grootst: 39% van de ondervraagde jongeren zegt hiertoe zeker wel bereid te zijn. Circa één op de zeven is hiertoe zeker niet bereid (15%). Ook de bereidheid om korter te douchen voor een beter milieu is per saldo positief: 29% versus 16%. Het eten van minder vlees voor een beter milieu stuit op de meeste weerstand van de jongeren: 25% is hiertoe zeker wel bereid, maar 35% wil dat absoluut niet. Voor het maken van vliegreizen geldt dat beide groepen elkaar in evenwicht houden (30% versus 29%). Van alle jongeren is 5% bereid om alle genoemde maatregelen te treffen voor een beter milieu; 3% wil niets doen.

Opvallend is dat scholieren op het (V)MBO minder vaak bereid zijn hun gewoontes aan te passen dan 16- en 17-jarige scholieren op het HAVO/VWO en HBO/WO. Zo zijn (V)MBO scholieren minder vaak bereid om minder vlees te eten (14%) dan scholieren op het HAVO/VWO (33%) en het HBO/WO (30%). Ook zijn zij minder vaak bereid om geen single-use producten meer te gebruiken (28%) dan scholieren op het HAVO/VWO (46%) en het HBO/WO (51%).

Het klimaat als gespreksonderwerp

Waar het klimaat soms nog de basis is voor een gesprek met de ouders, is dit in mindere mate het geval onder leeftijdsgenoten. Terwijl 26% van de jongeren aangeeft het vaak of regelmatig met zijn of haar ouders over het klimaat te hebben, heeft maar 16% het hier met vriend(inn)en over. Bijna de helft van de jongeren (48%) geeft aan het zelden of nooit met vriend(inn)en te hebben over het klimaat.

Staking

De 16- en 17-jarigen zijn verdeeld in de mate waarin ze denken dat een klimaatstaking een nuttig middel is om politici ervan te overtuigen meer voor het klimaat te doen: 45% dat een dergelijke staking zeer/tamelijk nuttig is. Ongeveer één op de tien jongeren van 16 en 17 jaar zegt in de afgelopen maanden in actie te zijn gekomen voor het klimaat (9%).

CAWI (online) | Het veldwerk vond plaats van 5 tot en met 16 april 2019. | Hierbij werden 618 scholieren van 16 en 17 jaar ondervraagd.

Bron: Persbericht Team Vier, 14 oktober 2019

Auteur: Jan Roekens, Hoofdredacteur

Deze artikelen vind je vast ook interessant

Ook de laatste bytes ontvangen?