Nieuw SWOCC-onderzoek over sensory branding-technieken

Door Jan Roekens | 20-12-2021

SWOCC logoSensory branding – het toevoegen van sensorische stimuli zoals geur, smaak en tast aan merkcommunicatie – wordt door veel marketingprofessionals gezien als een aantrekkelijke optie om het palet aan communicatiemogelijkheden te vergroten. In SWOCC publicatie 84 ‘Sensory branding’ onderzoekt Ivar Vermeulen hoe je sensory branding kunt inzetten voor een sterker merk.

sensory brandingDe publicatie beantwoordt de volgende vragen:

  • Hoe verschilt sensory branding van andere vormen van branding?
  • Wat zijn de mogelijkheden van sensory branding voor marketingcommunicatie?
  • Wat weten we over de effectiviteit van deze branding techniek?
  • Hoe kan je sensory branding effectief toepassen in de praktijk?

In de SWOCC-publicatie is de wetenschappelijke literatuur over sensory branding systematisch samengevat en waar nodig aangevuld. Op basis hiervan is de volgende ‘nieuwe definitie’ van sensory branding geformuleerd:
‘Sensory branding is een complementaire vorm van branding die gebruik maakt van impliciete geur-, smaak-, tast-, visuele en geluidsstimuli.’

Geur, smaak, tast

In de publicatie wordt nieuw empirisch bewijs gegeven op grond van vijf experimenten. Uit de literatuurreview bleek dat er tot nu toe weinig aandacht was besteed aan de potentie van sensory stimuli om specifieke (onderscheidende, positieve) merkeigenschappen voor het voetlicht te krijgen. De experimenten, waaraan in totaal meer dan 1800 mensen meededen, tonen aan dat het (in ieder geval via geur, smaak en tast) mogelijk is om merkeigenschappen zodanig te benadrukken dat consumenten makkelijker het onderscheid tussen concurrerende merken kunnen zien. Hiermee is een bestaande lacune in de literatuur opgevuld. De publicatie biedt tevens handvatten voor het inzetten van sensory branding-technieken in merkcommunicatie.

Informatie: www.swocc.nl

Auteur: Jan Roekens, Hoofdredacteur

Deze artikelen vind je vast ook interessant

Ook de laatste bytes ontvangen?