Noorderling tevreden met de zorg en zorgverzekeraar

Door Jan Roekens | 02-01-2020

Zo blijkt uit een onderzoek naar switchgedrag van bewoners in Noord Nederland uitgevoerd door Marklinq, het Lectoraat Marketing van de Hanzehogeschool Groningen.


Bewoners in Noord Nederland zijn tevreden met de zorg die zij kunnen krijgen en ook met de zorgverzekeraar. De noorderling vindt de dekking van de zorgverzekeraar belangrijker dan de prijs. Over die prijs is men het minst tevreden.

Maar omdat men over de dekking, maar ook de service en het gemak wel tevreden is, overweegt slechts 10% van de noorderlingen serieus om van zorgverzekeraar te veranderen.

Dit zijn de belangrijkste uitkomsten van een onderzoek naar switchgedrag van bewoners in Noord Nederland uitgevoerd door Marklinq, het Lectoraat Marketing van de Hanzehogeschool Groningen. Een representatieve steekproef van ruim 1000 Noorderlingen kreeg begin december verschillende vragen voorgelegd omtrent de tevredenheid over hun zorgverzekeraar.

Friezen meest tevreden

Van de ondervraagden zegt 78% (zeer) tevreden te zijn over de zorg die zij ontvangen in de regio. Mensen met een hoger inkomen zijn meer tevreden dan mensen met een laag inkomen. 71% verwacht dat hun zorgvraag gelijk blijft. In Friesland is de tevredenheid over de zorg hoger dan in Groningen en Drenthe. Van de noorderlingen geeft 52% de eigen zorgverzekeraar een 8 of hoger. Mensen met een laag inkomen zijn iets minder tevreden. Van de ondervraagden weet 98% dat je elk jaar kunt switchen en 7 van de 10 respondenten zegt deze keuze ook belangrijk te vinden. Vrouwen hechten hier significant meer belang aan dan mannen. Ook blijkt dat hoe ouder men wordt, hoe minder belangrijk men het kiezen vindt en hoe kleiner de kans is dat men overstapt. In het keuzeproces is de mate van dekking het belangrijkste aspect voor respondenten.

Loyaliteit

Menzis heeft in Noord-Nederland de grootste bekendheid. Ook zien we in het noorden een behoorlijke mate van loyaliteit, mede omdat men de huidige zorgverzekeraar gemiddeld genomen als betrouwbaar en goed ervaart. In Friesland is de loyaliteit het grootst, dit is deels te verklaren door het grote marktaandeel van De Friesland Zorgverzekeraar.

Toch switchen

Opvallend is dat ondanks dat de noorderling tevreden is met z’n zorgverzekeraar, toch 23% overweegt om van zorgverzekeraar te veranderen. De belangrijkste reden hiervoor is de prijs. Bij meer dan de helft van hen (13% van alle respondenten) is dat overigens allerminst zeker. Slechts 10% is dat ‘serieus of zeker’ van plan. Bij alle mogelijke switchers is nog hoogst onzeker naar welke zorgverzekeraar men wil overstappen. Al met al is er tot de jaarwisseling dus nog het nodige te winnen voor de verzekeraars.

Bron: Persbericht Marklinq, het Lectoraat Marketing van de Hanzehogeschool Groningen, 20 december 2019

Auteur: Jan Roekens, Hoofdredacteur

Deze artikelen vind je vast ook interessant

Ook de laatste bytes ontvangen?