Omvang en karakteristieken WsW in kaart gebracht

Door Jan Roekens | 13-08-2019

In opdracht van het ministerie van SZW voert Panteia de Wet sociale werkvoorziening(Wsw)-statistiek uit. Jaarlijks rapporteert Panteia over de omvang en de karakteristieken van de Wsw door middel van een rapportage.


De omvang van het totale werknemersbestand in arbeidsjaren is als gevolg van het ontbreken van nieuwe instroom gedaald naar 72.545 eind 2018. De gemiddelde realisatie in 2018 bedroeg 74.545 arbeidsjaren. Dit ligt 945 arbeidsjaren boven de verwachting bij invoering van de Participatiewet.

Van het totaal aantal werknemers in de Wsw werkt 93,6% in een dienstbetrekking met gemeente of Sw-bedrijf en 6,4% heeft een arbeidsovereenkomst begeleid werken. Het aandeel detacheringen betreft 37% van het totaal. Hierbij is nog onderscheid te maken tussen individuele detacheringen (17,4%) en groepsdetacheringen (19,6%).

De omvang van het aantal mensen met een geldige Wsw-indicatie, maar zonder dienstverband (de “geen plaatsingen”) loopt jaarlijks op. In 2018 is er sprake van een toename van 533 personen tot een totaal van 4.697 personen. De gemiddelde leeftijd van mensen in de Wsw is vanaf 2014 met 2,5 jaar toegenomen. Door de stop op de instroom is het aandeel jongeren onder de 27 jaar gehalveerd. Tegelijkertijd is het aandeel ouderen boven de 45 jaar gestegen tot 72%. Naast de afname van het aandeel jongeren speelt hierbij het verhogen van de AOW-leeftijd een rol. 70% van alle uitstroom uit het werknemersbestand wordt veroorzaakt door overlijden, pensioen of 2 jaar ziekte.

Meer informatie vindt u in het jaarrapport WSW-statistiek 2018

Bron: Persbericht Panteia, 23 juli 2019  

Auteur: Jan Roekens, Hoofdredacteur

Deze artikelen vind je vast ook interessant

Ook de laatste bytes ontvangen?