Onderzoek diversiteit en inclusie – meer cijfers uit Nederland, en wat gebeurt er wereldwijd?

Door Jan Roekens | 26-10-2021

Afgelopen week publiceerden we de eerste resultaten uit de D&I Monitor over diversiteit en inclusie binnen de marketing- en communicatiebranche. Daaruit bleek dat er op het gebied van discriminatie en ongelijkheid nog veel te verbeteren valt. Vandaag duiken we wat verder in de cijfers en laten we zien hoe de situatie wereldwijd is.

De D&I Monitor is een onderzoek van de World Federation of Advertisers (WFA) die afgelopen maanden wereldwijd onderzoek deed naar diversiteit en inclusie binnen het marketing- en communicatievak.

Op veel vlakken is nog altijd sprake van discriminatie en ongelijkheid in de Nederlandse marketingindustrie. Vooral vrouwen en werknemers met een niet-Nederlandse achtergrond ervaren gedurende hun carrière hindernissen, zoals minder kansen op promotie en gelijke behandeling. Ook voelen deze groepen zich minder vaak een wezenlijk onderdeel van hun organisatie. Overigens blijkt uit de inclusie-index van Kantar dat Nederland met 69 hoger scoort dan het wereldwijd gemiddelde van 65.

Wezenlijk onderdeel

Respondenten met een niet-Nederlandse achtergrond geven veel vaker aan zijn de organisatie te willen verlaten vanwege gebrek aan inclusie en aanwezigheid van discriminatie op de werkvloer: 22% ten opzichte van 9% bij respondenten met een Nederlandse achtergrond. Daarbij voelt slechts 59% van deze groep zich wezenlijk onderdeel van de organisatie waarvoor hij of zij werkt (87% bij mensen met een Nederlandse achtergrond).

Carrière

Van de ondervraagde vrouwen zegt 22% vanwege haar vrouw zijn hindernissen gedurende de carrière te ervaren. Ook hebben veel vrouwen (35%) het idee dat hun gezinssituatie van (negatieve) invloed is op het maken van carrière, tegenover 25% van de mannen. Daarnaast worden mannen in dezelfde functies nog altijd beter beloond dan vrouwen: in managementfuncties verdienen mannen 9% meer en in juniorfuncties 3% meer dan vrouwen.

Onveiligheid

Als het gaat om discriminatie en onveiligheid op de werkvloer hebben LGBTQ’ers met 9% hier het meest last van. Opvallend daarbij is dat maar liefst 43% van de LGBTQ’ers en 57% van de vrouwen er geen vertrouwen in hebben dat gevallen van ongewenst gedrag worden gemeld bij HR of de directie. Dat is beduidend hoger bij heteroseksuele respondenten (63%) en mannen (66%).

Leeftijd

Ook is er in de Nederlandse marketingindustrie sprake van leeftijdsdiscriminatie: maar liefst 22% van de respondenten heeft niet het gevoel dat zijn of haar organisatie werknemers gelijk behandelt als het aankomt op leeftijd. Opvallend daarbij is dat 29% vrouwen tegenover 13% mannen er zo over denkt. Van alle ondervraagden ondervindt 24% hindernissen op de werkvloer vanwege zijn of haar leeftijd.

‘35% van de vrouwen denkt dat gezinssituatie carrièrekansen in de weg zit’

Gezin

Het hebben of verwachten van kleine kinderen speelt ook een rol. Van de ondervraagden gelooft 22% niet dat de organisatie iedereen gelijk behandelt op dit gebied. Vrouwen (25%) zijn negatiever gestemd dan mannen (17%). Van de vrouwen denkt zelfs 35% dat de gezinssituatie hun carrièrekansen in de weg zit, tegenover 25% van de mannen.

Meer resultaten

71% van de respondenten met een niet-Nederlandse achtergrond vindt dat de organisatie actief stappen onderneemt op het gebied van diversiteit en inclusie, tegenover 59% van de andere respondenten. Van de ondervraagde vrouwen voelt 78% zich wezenlijk onderdeel van de organisatie, tegenover 86% van de mannen.
Van de gehandicapten geeft 48% aan dat ze obstakels in hun carrière tegenkomen, tegenover 16% van de niet-gehandicapten. Ook hebben vrouwen minder vaak dan mannen het gevoel dat hun organisatie alle werknemers gelijk behandelt: 29% tegenover 13%.

Deelnemende organisaties

De Nederlandse brancheorganisaties die deelnemen aan de D&I Monitor zijn ADCN, bvA, DDA, DDMA, Dutch Marketing Diversity Fund, Effie, GVR, Include Now, Logeion, MOA, MWG, NIMA, Orange Lions, PIM, RAW, Screenforce, SIRE, VIA en Vinex. De All-In D&I Monitor is de Nederlandse versie van de wereldwijde WFA diversiteitspeiling die in 27 landen werd gehouden. De resultaten zijn gebaseerd op meer dan 10.000 reacties van over de hele wereld, uitgevoerd in juni en juli 2021.

‘Marketingsector presteert beter dan elke andere categorie’

Uitkomsten wereldwijd

De conclusie van het onderzoek wereldwijd is dat – ondanks de zorgen – de marketingsector beter presteert dan elke andere categorie die is geanalyseerd door Kantar. De algemene score op de inclusie-index is 64%, gevolgd door Gezondheid en Farmaceutica (60%).

De meest voorkomende vormen van discriminatie die uit het onderzoek naar voren komen zijn de gezinssituatie en leeftijd, waarbij 27% zegt dat hun bedrijf niet alle werknemers eerlijk behandelt, ongeacht de gezinsstatus, en 27% dat hun bedrijf niet alle werknemers gelijk behandelt, ongeacht hun leeftijd. 36% is het erover eens dat leeftijd iemands carrière kan belemmeren, terwijl 40% van de vrouwen zegt dat de gezinssituatie iemands carrière kan belemmeren.

Loonkloof

Deze laatste cijfers weerspiegelen een belangrijk gegeven, namelijk dat de ervaringen van vrouwen aanzienlijk slechter zijn dan die van mannen. Er zijn ook sterke aanwijzingen voor een loonkloof tussen mannen en vrouwen in sommige markten. In de VS en Canada is de kloof bijvoorbeeld het grootst onder starters in het vak, met een kloof van 13% in de VS en een kloof van 20% in Canada.

Er waren vergelijkbare uitkomsten voor etnische minderheden, die lager scoren op belangrijke vragen zoals ‘ik voel me thuis in mijn bedrijf’ dan etnische meerderheidsgroepen in bijna alle sectoren. In de VS zegt 17% dat ze te maken hebben gehad met discriminatie op basis van hun raciale achtergrond.
In een sector die worstelt om het juiste talent te vinden, is het gebrek aan diversiteit en inclusie een ernstige zorg: 17% zegt dat ze waarschijnlijk hun huidige bedrijf zullen verlaten als gevolg van het gebrek aan inclusie en/of discriminatie die ze hebben ervaren. 15% zegt zeker het vak te zullen verlaten. Nederland was overigens het best presterende land op dit gebied, met slecht 9%.

Andere belangrijke bevindingen:

  • Wereldwijd zegt 8% van de gehandicapte respondenten dat ze te maken hebben gehad met discriminatie op basis van hun handicap, en ze hebben ook de neiging om lager te scoren op zich onderdeel voelen van het bedrijf. Geen enkele gehandicapte respondent meldde discriminatie in de Golfstaten, Maleisië, Pakistan, Portugal, Spanje en Turkije.
  • Het gevoel erbij te horen varieert sterk. Het wereldwijde gemiddelde voor verbondenheid is 68%, met een topscore voor Zweden van 76%. In de VS is de score gemiddeld 66%, met een piek van 71% onder blanke respondenten en 59% onder etnische minderheden.
  • De meeste respondenten vinden dat hun bedrijf hard werkt aan diversiteit en inclusie, en 60% van de wereldwijde respondenten vindt dat een goede zaak. De VS staan hierbij bovenaan met 83%, met 14 procentpunt verschil tussen de blanke groep en etnische minderheden. In sommige landen is dit cijfer echter aanzienlijk lager. Zo geloofde in één land slechts 26% dat hun organisatie actieve stappen onderneemt.
  • Er zijn over het algemeen enorme verschillen tussen landen. Als we alle scores bekijken, scoort België met 74% het hoogst van de 27 onderzochte markten in de Inclusion Index van Kantar.

Auteur: Jan Roekens, Hoofdredacteur

Deze artikelen vind je vast ook interessant

Ook de laatste bytes ontvangen?