Onderzoeksbranche houdt geloof in de toekomst – veerkracht tegen de coronadip

Door Jan Roekens | 21-12-2020

Voor veel branches is 2020 een jaar dat ze het liefst overslaan. Nogal wat bedrijven hebben de grootste moeite om overeind te blijven en aan vooruitkijken komen ze nog niet echt toe. Hoe zit dat bij de onderzoeksbranche? Beter dan je denkt, als je naar de cijfers kijkt. Ja, een coronadip is er zeker, maar de tegenvallers zijn te overzien en het geloof in de toekomst is er niet minder om.

De overzichten zijn allemaal gebaseerd op het aantal FTE’s bij de onderzoekbureaus. Naast het algemene overzicht van FTE’s zijn tien branche-overzichten opgenomen. De top-50 is dit jaar een top-54 geworden, zodat in het staartje nog een paar bureaus konden meedoen met een gelijk aantal FTE’s. De top-10 laat geen al te grote veranderingen zien in ranking. GfK staat evenals vorige jaren bovenaan, zij het met een kleine terugval. FTE-stijgers zijn Markteffect en de DVJ Research Group (nieuw in de top-10). De andere bureaus bleven stabiel of zakten iets in FTE’s.

Top 10 – De volledige lijst van deelnemende bureaus leest u hier.

Lichte daling omzet

Voor een nog beter beeld kijken we naar de totale FTE-score en naar de omzet. In 2020 is het aantal FTE’s bij de onderzochte bureaus gedaald met 0,8%, van 3.010 in 2019 naar 2.985 in 2020. Aan de omzet kun je de coronadip wel duidelijk aflezen. In 2019 bedroeg die bijna 430 miljoen euro, in 2020 zal naar verwachting een omzet worden behaald van ruim 406 miljoen euro. Dat is een daling van 5,3%. Gemiddeld genomen daalt de omzet per FTE van 142.000 euro in 2019 naar 136.000 euro in 2020.

De bureaus maakten verder een schatting van hun omzet in 2020 in vergelijking met die van vorig jaar. Bij de grotere bureaus denkt 40% in dit jaar minder om te zetten, maar 50% verwacht een hogere omzet, en 10% een gelijk resultaat. Bij de middelgrote bureaus ziet 24% meer omzet en zijn de cijfers voor mindere en stabiele omzet ongeveer gelijk. De kleine bureaus zien het wat somberder: 41% denkt minder omzet te draaien, 15% blijft stabiel en 30% verwacht een beter resultaat. Waar de coronacrisis toch wel de kop opsteekt, is bij de ZZP’ers: 55% zegt minder om te zetten, 15% is stabiel en 30% verwacht een verhoging.

Een voorzichtige conclusie is op zijn plaats dat vooral de ZZP’ers de klappen opvangen en de bureaus er verhoudingsgewijs beter uitkomen.

Meer online

De bureaus hebben – net als andere bedrijven  – hun activiteiten flink moeten aanpassen. Opdrachtgevers moesten snel schakelen of namen even pauze, iedereen ging thuis aan het werk,  er waren veel minder fysieke ontmoetingen met respondenten en er was ook geen fysiek kwalitatief onderzoek meer. Het heeft een behoorlijke weerslag gehad. Dat leidde ertoe dat veel werk nog verder naar online verschoof, nog meer dan de tendens al was. Vooral in het kwalitatief onderzoek is dat het geval. Bureaus verwachten dat deze verandering zich gaat nestelen, zo bleek uit een regelmatige rondvraag die we dit jaar voor Daily Data Bytes – de nieuwe wekelijkse nieuwsbrief van de MOA – deden.

‘Flexibele en inventieve houding redt bureaus’

Profiteren van inzicht

Al met al zorgde de coronatijd ervoor dat bureaus nieuwe methoden ontwikkelden om snel inzicht te geven in consument en markt. En gelukkig bleken er voldoende opdrachtgevers te zijn die niet bleven wachten, maar juist wilden profiteren van door bureaus ontwikkelde inzichten. Over het algemeen zijn de bureaus er door deze flexibele en inventieve houding redelijk goed vanaf gekomen. Noem het veerkracht.

Optimisme

Wat gaat het worden in het nieuwe jaar? We vroegen de bureaus naar de verwachtingen voor de gehele markt, dus niet alleen voor het bureau zelf. Was de verwachting die ze een jaar geleden uitspraken al hoog – 62% zag meer omzet in 2020 – nu is het optimisme even groot, zelfs soms nog iets hoger. De grote en middelgrote bureaus verwachten tussen 60 en 80% meer omzet in de totale markt. De kleine bureaus doen er niet veel voor onder met 55%. Alleen de ZZP’ers blijven het toch wat somber zien. Lagere, stabiele en hogere omzet scoren daar elk eenderde.

Conclusie: een iets minder jaar, hoewel de klappen over het algemeen meevallen. De toekomst moet uitwijzen hoe snel de branche corona achter zich laat, maar de bureaus hebben er vertrouwen in. Voor de gehele onderzoekbranche een goed teken.

 

Over het onderzoek

Het onderzoek werd uitgevoerd in de maand november 2020. Het project werd aangestuurd door het MOA-secretariaat. Diederik Rietberg (Intellex) was verantwoordelijk voor de verwerking van de data. De volledige lijst van deelnemende bureaus leest u hier.

MOA

De wereld van marketinginsights, onderzoek en analytics is voortdurend in ontwikkeling. MOA biedt de expertise om organisaties te begeleiden naar een professioneel, toekomstbestendig data- en insightsmanagement. MOA bestrijkt het hele terrein van in kaart brengen van menselijk gedrag en behoeften, ongeacht de methode van dataverzameling en analyse. Het MOA Expertise Center is een betrouwbaar en deskundig kennisplatform voor professionals die op dit terrein werkzaam zijn.

Auteur: Jan Roekens, Hoofdredacteur

Deze artikelen vind je vast ook interessant

Ook de laatste bytes ontvangen?