Onderzoek | 21 december 2020
21 december 2020

UvA Masterclass Beleidsonderzoek voor Nieuwe Tijden

Ontdek hoe beleidsonderzoek (waar beleidsevaluatie een onderdeel van is) een rol kan spelen in het tot stand brengen van beter beleid. Onder leiding van dr. Jos Mevissen gaan we in op hoe beleidsonderzoek kan helpen beter zicht en grip te krijgen op een beleidsomgeving die dynamischer en kritischer is. En hoe beleid geformuleerd en geïmplementeerd...
Onderzoek | 21 december 2020
21 december 2020

Onderzoeksbranche houdt geloof in de toekomst – veerkracht tegen de coronadip

Voor veel branches is 2020 een jaar dat ze het liefst overslaan. Nogal wat bedrijven hebben de grootste moeite om overeind te blijven en aan vooruitkijken komen ze nog niet echt toe. Hoe zit dat bij de onderzoeksbranche? Beter dan je denkt, als je naar de cijfers kijkt. Ja, een coronadip is er zeker, maar...
Onderzoek | 16 december 2020
16 december 2020

Vuurwerkafstekers geven gehoor aan verbod

Afgelopen jaren stak circa een kwart van de Nederlandse bevolking vuurwerk af rond de jaarwisseling. Dit jaar is dat verboden. Het merendeel van de (gebruikelijke) vuurwerkafstekers geeft hier gehoor aan: 18% van alle Nederlanders. Maar 6% zegt toch van plan te zijn op oudejaarsdag vuurwerk af te gaan steken. Dit blijkt uit het jaarlijkse, landelijk...
Onderzoek | 16 december 2020
16 december 2020

Opdrachtgevers breiden onderzoek in eigen huis uit

ESOMAR heeft in september wereldwijd onderzoek gedaan onder 640 opdrachtgevers/gebruikers van insights en onderzoek. De studie, die voor de eerste keer is uitgevoerd, is bedoeld om een benchmark neer te zetten. Hoe wordt inzicht beoordeeld en gebruikt, en wat wordt verstaan onder goed en succesvol onderzoek? Belangrijke uitkomt: er is een verschuiving op komst naar...
Onderzoek | 09 december 2020
09 december 2020

Waar is de toekomstige werkplek?

Thuiswerken is nog steeds de norm en het advies blijft van kracht om het kantoor zo veel mogelijk te mijden. Tijd om te vragen: wat wordt de werkplek van de toekomst? Bijna driekwart van werkend Nederland (73%) geeft aan ook na de coronacrisis vaker thuis te willen werken en 77% geeft aan het dagelijkse werk...
Onderzoek | 09 december 2020
09 december 2020

Communicatie steeds meer gepersonaliseerd

Ten opzichte van vorig jaar is over vrijwel alle kanalen gepersonaliseerde marketingcommunicatie toegenomen. Dat blijkt uit het tweede deel van het Data-Driven Marketing Onderzoek 2020, waarvoor branchevereniging DDMA 135 Nederlandse organisaties heeft ondervraagd. De marketingkanalen waarbij de personalisatie van communicatie het meest is gestegen zijn display advertising (van 63% naar 85%), direct messaging (72% naar...
Onderzoek | 08 december 2020
08 december 2020

Crayon’s nieuwe SPSS-functies

Software-pakketten zijn continu in ontwikkeling. Issues worden opgelost en nieuwe functionaliteiten toegevoegd. Binnen de Crayon Statistics Collaboration Solution (CSCS) heb je altijd de beschikking over de meest actuele softwareversie. Voor SPSS is dit V27. Deze versie bevat veel nieuwe functies. Ontdek de nieuwe statistische analysis (Power Analysis en Weighted Kappa) en diverse procedureverbeteringen in deze...
Onderzoek | 08 december 2020
08 december 2020

Eigen risico of hogere premie?

Een hogere zorgpremie? Als daardoor het eigen risico wordt afgeschaft is 41% van de Nederlanders voor; in 2017 was dat nog maar 29%. Deze groep bestaat vooral uit mensen die veel zorgkosten maken. Slechts 18% koos in 2020 voor een hoger vrijwillig eigen risico, terwijl slechts 45% van de Nederlanders hun eigen risico van €...
Onderzoek | 01 december 2020
01 december 2020

Sint bezoekt half Nederland

Bijna de helft van de Nederlanders gaat Sinterklaas vieren. Binnen de richtlijnen en liefst zo ‘normaal’ mogelijk. Dat is goed nieuws voor de retailsector, vooral die in levensmiddelen, cadeaus, puzzels en spellen. Opvallend is dat de verwachte drukte niet alleen online zal zijn. Uit de Monitor Consumentengedrag van Validators blijkt dat ook de winkels en...
Onderzoek | 01 december 2020
01 december 2020

Corona – meer zorgen en aangepast gedrag

Sinds het begin van het jaar doet DVJ regelmatig onderzoek naar de houding ten opzichte van corona. In november zijn de metingen herhaald om na te gaan of de houding is veranderd. Het percentage mensen dat zich zorgen maakt over het coronavirus is weer behoorlijk toegenomen. Waar in het begin van de zomer mensen zich...
Onderzoek | 01 december 2020
01 december 2020

Kabinet reageert op onderzoek algoritmen

Het kabinet heeft onderzoek laten doen naar de vraag of beleid en regelgeving rondom algoritmen voldoet. De conclusies die het kabinet uit de verschillende onderzoeken trekt, zijn vastgelegd in een Kamerbrief. Highlights: In het onderzoek ‘Onvoorziene effecten van zelflerende algoritmen’ zijn de onvoorziene effecten van zelflerende algoritmen in kaart gebracht die zouden moeten worden voorkomen....
Onderzoek | 25 november 2020
25 november 2020

Op naar de Black Friday-gekte!

Markteffect deed in samenwerking met Only for Men onderzoek naar Black Friday (27-11) en andere speciale dagen. Waar vorig jaar 80% van de Nederlanders bekend was met deze dag, is dat dit jaar 87%. Ook Cyber Monday (43%) en Singles Day (23%) worden steeds bekender. Het overgrote deel van degenen die bekend zijn met Black...

Ook de laatste bytes ontvangen?