Panteia biedt OCW inzichten voor lhbtiqa+-beleid

Door Jan Roekens | 23-05-2024

Discriminatie en geweld op grond van seksuele oriëntatie, gender-identiteit, expressie of geslachtskenmerken… het is van belang om er voortdurend aandacht aan te besteden. Dat kwam naar voren in de laatste evaluatie van het Regenboogstedenbeleid die Panteia uitvoerde in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

De evaluatie van het Regenboogstedenbeleid laat zien dat het programma voor gemeenten een katalysator is: doordat er een programma is komt het op de agenda en krijgt het politieke aandacht en prioriteit binnen de gemeente. Dit heeft de volgende positieve effecten gehad.

  • Toename aan inzet van personele capaciteit;
  • Toename aan inzet van financiële middelen;
  • Meer politieke aandacht en betrokkenheid lokaal, nationaal en internationaal;
  • De speerpunten van lokaal lhbtiqa+ beleid zijn min of meer gelijk gebleven: bevorderen van sociale acceptatie in het algemeen, onderwijs, zorg en sport.  Er zijn signalen dat het lhbtiqa+ beleid steeds breder wordt ingezet, bijvoorbeeld door voorlichting op scholen, clubs en verenigingen en initiatieven op cultureel gebied;
  • Verbeterde, intensievere en veelvuldigere samenwerkingen tussen gemeente en belangenorganisaties en initiatiefnemers op het gebied van lhbtiqa+.

Monitor

Continuïteit is een aandachtspunt bij gemeenten. Bij verloop of verschuiven van prioriteiten kan de aandacht en de inzet op lhbtiqa+-emancipatie verslappen.

Om beleidsmakers te steunen bij het identificeren van aandachtsgebieden en de resultaten van initiatieven inzichtelijk te maken bestaat er de lhbtiqa+-Monitor. Deze geeft inzicht in trends en ontwikkelingen bij de verschillende lhbtiqa+-doelgroepen ten opzichte van cisgender heteroseksuele Nederlanders.

In opdracht van OCW maakt het consortium Panteia, Movisie en Ipsos I&O een doorontwikkeling van de eerdere lhbt-Monitor, met daarbij meer aandacht voor aseksuele, transgender, intersekse en non-binaire personen. Ook is er in de nieuwe monitor aandacht voor intersectionele groepen, zoals lhbtiqa+-personen van kleur of met een beperking. De lhbtiqa+-monitor in nieuwe stijl is op dit moment in uitvoering en wordt na de zomer gepubliceerd.

Het rapport voor de evaluatie van het Regenboogstedenbeleid is hier te lezen: Panteia – Evaluatie Regenboogsteden 2019-2022

Auteur: Jan Roekens, Hoofdredacteur

Deze artikelen vind je vast ook interessant

Ook de laatste bytes ontvangen?