Relatief veel draagvlak voor nieuwe regeling voor een fiets van de zaak

Door Jan Roekens | 17-12-2019

De nieuwe regeling voor een ‘fiets van de zaak’ die vanaf 1 januari ingaat kent veel draagvlak onder werkende Nederlanders. Een meerderheid zegt enthousiast te zijn over het plan. Een kleine groep werknemers zegt ook de auto vaker te zullen laten staan en in plaats daarvan met de (elektrische) fiets naar het werk te reizen.


Een meerderheid van de werkende Nederlanders (63%) staat positief tegenover de nieuwe regeling voor een fiets van de zaak die volgend jaar ingaat. Bovendien zeggen bijna zeven op de tien (69%) werknemers dat we in Nederland teveel de auto pakken voor woon-werk verkeer, en een meerderheid (63%) ziet het beschikbaar stellen van (elektrische) fietsen door werkgevers als een belangrijke maatregel om klimaatverandering tegen te gaan.

Bijna twee op de tien werknemers (18%) zegt zeker gebruik te willen maken van de regeling waarbij de werkgever tegen een beperkte bijtelling een (elektrische) leasefiets beschikbaar stelt. Een op de drie (33%) zegt waarschijnlijk van de regeling gebruik te willen maken, terwijl drie op de tien (29%) en twee op de tien (19%) er ‘waarschijnlijk’ respectievelijk ‘zeker’ geen gebruik van zeggen te gaan maken.

Indien de werkgever hen een (elektrische) leasefiets ter beschikking stelt, zegt 15% van alle werknemers van plan te zijn vaker met de fiets naar werk te zullen komen, en 31% zegt dit ‘enigszins’ van plan te zijn. De rest is ‘niet’ (29%) of ‘helemaal niet’ (24%) van plan vaker de fiets pakken als ze daartoe de gelegenheid wordt geboden. Afstand tussen woon- en werkplek speelt een belangrijke rol: bijna een kwart (23%) van de werknemers die binnen een straal van 10km van de werkplek woont zegt vaker de fiets te zullen gebruiken als ze mee kunnen doen aan de regeling. Mensen die tussen de 11km en 20km moeten reizen zijn iets minder geneigd om de (elektrische) leasefiets te gebruiken voor woon-werk verkeer, maar nog steeds geeft een vijfde (20%) aan dat te zullen doen. Van de werknemers die meer dan 20km naar hun werk moeten reizen geeft slechts 7% aan vaker de fiets te zullen gebruiken indien deze beschikbaar wordt gesteld.

Ipsos heeft dit onderzoek uitgevoerd in opdracht van Nieuwsuur.

Download een samenvatting van de belangrijkste onderzoeksresultaten hier.

Onderzoeksverantwoording

De gegevens zijn gebaseerd op onlineonderzoek van Ipsos onder een representatieve steekproef van 1.000 werkzame Nederlanders. Afwijkingen tussen de samenstelling van de steekproef en de samenstelling van de Nederlandse werkzame bevolking op de kenmerken leeftijd, geslacht, opleiding en regio zijn door middel van een weging gecorrigeerd. De onnauwkeurigheidsmarges bij dit onderzoek (uitgaande van een betrouwbaarheidsinterval van 95%) lopen uiteen van ongeveer 1% tot 3%. De gegevens zijn verzameld van dinsdag 3 december tot en met woensdag 4 december 2019.

 

Bron: Persbericht Ipsos, 10 december 2019

Auteur: Jan Roekens, Hoofdredacteur

Deze artikelen vind je vast ook interessant

Ook de laatste bytes ontvangen?