Sociale cohesie onder druk

Door Jan Roekens | 18-11-2020

Uit de Ipsos Social Cohesion Index blijkt dat wereldwijd 41% van de respondenten de sociale cohesie in hun land als zwak beoordeelt, en 21% als solide.

De Ipsos Social Cohesion Index baseert zich op de houding van burgers ten opzichte van:

  • Sociale relaties – vertrouwen in andere mensen, gedeelde prioriteiten, diversiteit;
  • Verbondenheid – nationale identiteit, vertrouwen in het politieke systeem en eerlijke behandeling;
  • Gemeenschappelijk goed – helpen van anderen, wetten naleven en corruptie bestrijden.

Het gebrek aan sociale cohesie speelt in de meeste landen, hoewel bij sommige meer dan bij anderen.

  • Slechts 6 van de 27 landen oordelen positief over sociale cohesie: China (+65%), Saoedi-Arabië (+37%), Australië (+12%), India (+11%), Maleisië (+4%) en Zweden (+3%).
  • De overige landen zijn allemaal negatief, met als uitschieters Japan (-52%), Zuid-Korea (-52%), Polen (-51%), Frankrijk (-49%) en België (-46%). De netto score van de VS is -26%.

Met de stelling dat het hebben van een diverse bevolking, met verschillende etniciteiten en culturen, een goede zaak is voor het land, is 32% het wereldwijd ‘sterk eens’. Slechts 15% is het sterk eens met de uitspraak: ‘Ik heb dezelfde kijk op het leven en meningen over belangrijke kwesties als anderen.’

Wereldwijd is 45% het sterk eens met: ‘Ik definieer mezelf in de eerste plaats als een (inwoner van land)’. Opvallend laag is het percentage van 14% dat zegt vertrouwen te hebben in de overheid en het politieke systeem. Ten slotte: 39% is het zeer eens met de stelling ‘Ik respecteer onze wetten’ en slechts 9% denkt dat hun samenleving vrij is van corruptie.

Auteur: Jan Roekens, Hoofdredacteur

Deze artikelen vind je vast ook interessant

Ook de laatste bytes ontvangen?