Tevredenheid kabinet Rutte III toegenomen

Door Jan Roekens | 09-04-2020

Uit de I&O Zetelpeiling blijkt dat de Nederlandse kiezers massaal staan achter de aanpak van de corona-crisis door het kabinet Rutte. Zowel voor het ‘thuisblijfbeleid’ (de “intelligente lockdown” zoals het kabinet het noemde: 91% staat hier achter) als de maatregelen met betrekking tot de gezondheid van de Nederlanders (88%), als die met betrekking tot de Nederlandse economie (75%) bestaat massieve steun. 


Er is niet alleen steun van kiezers van de regeringspartijen, maar ook van zeer ruime meerderheden van PvdA-, GL- en SP-kiezers.
PVV- en FvD-kiezers zijn het meest kritisch, maar ook hier zien we steeds meer dan 50 procent (economische maatregelen) dan wel ruim 60 (gezondheid) of 70 procent (thuisblijven) steun. 

Tevredenheid kabinet Rutte III flink toegenomen; grootste tevredenheid toe nu toe gemeten

Dit vertaalt zich in een volledig omgeslagen waardering voor het kabinet Rutte III.
Waar drie weken geleden nog 42 procent tevreden en 54 procent ontevreden was met dit kabinet, is dat nu 61 procent tevreden en 36 procent ontevreden.
Nederlanders waren nog niet eerder zo tevreden over Rutte III. Ruim een jaar geleden (februari 2019) was nog 63 procent ontevreden over dit kabinet.

Kiezers kiezen duidelijk voor eensgezindheid en stabiliteit. Men wil nu geen ruziënde politici zien, maar leiders die hun nek uitsteken en doen wat er gedaan moet worden.
Zoals een CDA-kiezer het uitdrukt:
“Op dit moment laten ze daadkracht zien. Daarnaast ben ik van de solidariteit en niet van het egoïsme. Je moet het met elkaar doen. Dit is zeker de laatste dagen meer en meer een feit.”

Er is vooral veel waardering er voor het optreden van premier Rutte.
CDA-ministers Wopke Hoekstra en Hugo de Jonge, die ook een belangrijke rol spelen in het bestrijden van de crisis, worden niet bij naam genoemd. 

VVD stijgt met negen zetels

Het optreden van de VVD en premier Rutte in de coronacrisis wordt door kiezers beloond met een virtuele winst van negen zetels (van 27 naar 36 zetels), waarmee de VVD de andere partijen nog verder op afstand zet.
Vooral FvD (van 15 naar 12), 50Plus (van 10 naar 7) en PVV (van 17 naar 15 zetels) leveren in.
De andere regeringspartijen (CDA, D66 en ChristenUnie) en de linkse partijen (GroenLinks, PvdA en SP) zijn stabiel.

Kiezers die switchen van FvD, 50Plus en PVV, maar ook van CDA of D66 naar de VVD, roemen zonder uitzondering de aanpak van de coronacrisis door het kabinet, met premier Rutte voorop.
De benadering van FvD en PVV (‘PVV doet alleen zeuren’) wordt door hun potentiële (of voormalige) achterban minder gewaardeerd.

Thema’s: gezondheidszorg en werkgelegenheid belangrijker

Deze week is gezondheidszorg nóg belangrijker geworden voor de kiezers.
Evenals werkgelegenheid, een issue dat wat was weggezakt op de prioriteitenlijst: het stijgt van plaats 12 (met 23%) naar plek 5 (31%).  
Ook inkomensbeleid is iets belangrijker geworden (van 23 naar 28%).
Opvallend is dat duurzaamheid/klimaat/milieu stabiel in de top drie blijft staan (35%). 

Verantwoording

Dit onderzoek onder 2.342 Nederlanders vond plaats van 26 tot 30 maart 2020.
De resultaten zijn gewogen op geslacht, leeftijd, opleiding, regio en stemgedrag bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2017.
Hiermee is de steekproef representatief voor de kiesgerechtigde Nederlandse inwoners (18+), voor wat betreft deze achtergrondkenmerken.

Download hier het volledige rapport.

Bron: Persbericht I&O Research, 1 april 2020

Auteur: Jan Roekens, Hoofdredacteur

Deze artikelen vind je vast ook interessant

Ook de laatste bytes ontvangen?