Thuiswerkers ontevreden over vergoeding

Door Jan Roekens | 03-05-2021

Een miljoen thuiswerkers is ontevreden over de financiële compensatie die de werkgever biedt voor de kosten die zij maken. Daarnaast is 21% ontevreden over de hulp die geboden wordt bij het creëren van de ideale thuiswerkplek. Dit blijkt uit de Thuiswerk Monitor van Multiscope.

De compensatie wordt door 42% van de thuiswerkers als (zeer) slecht beoordeeld. Dit komt neer op ruim één miljoen thuiswerkers. Daarnaast worden gebrek aan aandacht en het ontbreken van een thuiswerkbeleid als reden voor ontevredenheid genoemd. De werknemer krijgt hierdoor het gevoel dat er geen waardering is voor het thuiswerken.

Thuiswerkers beoordelen hun werkgever over het algemeen beter dan niet-thuiswerkers. Dit heeft met name te maken met de bereidheid om werknemers thuis te laten werken, de flexibiliteit van de werkgever en de ondersteuning in producten en diensten. Werknemers vinden het prettig wanneer de werkgever meedenkt en zij een grote mate van vrijheid en zelfstandigheid krijgen.

Ondersteuning in producten en diensten en het geven van advies omtrent de thuiswerkplek zijn duidelijke verbeterpunten voor werkgevers. Onder jongeren (18-34 jaar) komt dit nog sterker naar voren dan bij andere leeftijdsgroepen. Ook zijn meer jonge thuiswerkers negatief over de mate van financiële vergoeding door werkgevers (58%) en het gebrek aan beweging wanneer zij thuiswerken (47%).

Auteur: Jan Roekens, Hoofdredacteur

Deze artikelen vind je vast ook interessant

Ook de laatste bytes ontvangen?