Topsport van maatschappelijke waarde

Door Jan Roekens | 27-01-2021

Topsport vormt een belangrijke pijler als onderdeel van het nationaal Sportakkoord. Om inzicht te krijgen in het draagvlak van het huidige beleid voerde I&O Research in opdracht van de Universiteit Utrecht en het Mulier Instituut een onderzoek uit naar het maatschappelijk draagvlak van topsport. Over het algemeen zijn Nederlanders daar positief over.

Het onderzoek toont aan dat voor Nederlanders de positieve waarden van topsport overheersen. Dit komt vooral tot uiting in factoren als geluk, plezier en verbondenheid. Ook zijn veel Nederlanders positief over de commerciële waarde van topsport. Toch zijn er ook negatieve kanten. Er zijn zorgen over werkgelegenheid en milieu. Topsport zou vooral tijdelijke in plaats van duurzame werkgelegenheid creëren en eerder een schadelijk dan een negatief effect op het milieu hebben. Ook worden topsporters meer blootgesteld aan grensoverschrijdend gedrag.

Trots

Een andere uitkomst laat zien dat de Nederlandse topsport in grote mate bijdraagt aan waarden als ‘geluk en passie’ en ‘collectieve identiteit en trots’. Om inzichtelijk te maken op welke topsportprestaties de Nederlandse bevolking het meest trots is, is een lijst met tien belangrijke, Nederlandse topsportprestaties van de afgelopen tien jaar voorgelegd. Op de prestaties van de Oranje Leeuwinnen (finaleplaats WK, 2019), Epke Zonderland (goud op de rekstok, Olympische Spelen 2012) en Ireen Wüst (meest succesvolle Olympiër ooit) is men het meest trots. De mate van trots hangt onder andere samen met de mate waarin mensen sport volgen via de media. Nederlanders van 65 jaar en ouder doen dat meer en ze zijn ook vaker trots op een sportmoment vergeleken met jongeren. Het eigen sportgedrag van de Nederlanders lijkt op de trots nauwelijks invloed te hebben.

Auteur: Jan Roekens, Hoofdredacteur

Deze artikelen vind je vast ook interessant

Ook de laatste bytes ontvangen?