Vegetarisch eten onder druk

Door Jan Roekens | 10-08-2023

Sinds 2017 brengt Motivaction jaarlijks voedingsgewoontes in Nederland in kaart. De peiling van mei 2023 toont aan dat het streven naar een meer gezonde levensstijl weer stevig toeneemt, na relatieve onbekommerdheid in het ‘corona-bevrijdingsjaar’ 2022. Of het streven echt resultaat oplevert, is de vraag. Meer dan de helft van de volwassen Nederlanders heeft inmiddels overgewicht, een groep die vanaf het begin van de jaren negentig in omvang alleen maar toeneemt.

Een andere opvallende uitkomst is dat er op het vlak van vegetarisch en vooral flexitarisch eten sprake is van stagnerende groei. Meldde in 2022 nog 40% van de Nederlanders dat ze op één of enkele dagen van de week bewust geen vlees of vis aten, dit jaar zakt dit terug naar 32%. In lijn hiermee is ook de acceptatie van vleesvervangers het afgelopen jaar afgenomen en krimpt de groep die zichzelf als vegetariër beschouwt.

De belangrijkste trend, waar ook veel gedrag op terug te voeren is, is de sterke neiging om te besparen op voeding vanwege de daling van de koopkracht en de gestegen voedselprijzen. In 2023 bezuinigen ruim drie op de tien huishoudens op deze uitgaven, terwijl in ruim zes op de tien meer wordt gelet op de prijs bij de keuze van levensmiddelen. Onderzoekers van McKinsey voorspellen dat deze ‘foodinflatie’ al in de tweede helft van dit jaar fors zal afnemen, maar eerst zien en dan geloven, want ook in de supermarkt stijgen de personeelskosten immers stevig.

Auteur: Jan Roekens, Hoofdredacteur

Deze artikelen vind je vast ook interessant

Ook de laatste bytes ontvangen?