Voice-assistent in opmars

Door Jan Roekens | 22-03-2021

De Nationale Voice Monitor, uitgevoerd door Direct Research, biedt ieder jaar inzicht in de houding en het gedrag van Nederlanders omtrent de voice-assistent. De nieuwste uitkomsten laten zien dat driekwart van de Nederlanders bekend is met het begrip voice-assistent, en inmiddels maakt 30% daar ook zelf gebruik van.

De bekendheid met voice-assistents is sinds vorig jaar het hardst gegroeid onder de 65-plussers (58% is bekend met de term). De bekendheid is het grootst onder jongeren (18-34 jaar); 9 op de 10 weet wat het is. Bijna de helft van de jongeren (44%) maakt gebruik van een voice-assistent, aflopend naar 14% onder 65-plussers. Mannen gebruiken vaker een voice-assistent dan vrouwen (38% vs. 23%).

De meeste mensen gebruiken de voice-assistent via de smartphone (70%), maar ook het gebruik van de smart speaker is afgelopen jaar flink toegenomen, van 24% naar 41%. De Google Assistent blijft de meest gebruikte voice-assistent. Siri staat op de tweede plek. Amazon en Samsung hebben nog geen Nederlands taalmodel en worden dan ook veruit het minst gebruikt.

Vertrouwen

Wanneer de voice-assistent de vraag niet verstaat of begrijpt, is dit voor bijna de helft van de gebruikers een reden om ‘m minder te gebruiken. Andersom is het voor 41% juist een reden om de voice-assistent te gebruiken wanneer die goed werkt.

Het vertrouwen in de voice-assistent is wat toegenomen. Minder mensen maken zich zorgen om hun privacy en het meeluisteren. Daarnaast vertrouwt men er vaker op dat persoonlijke data veilig zijn bij een voice-assistent. Google heeft in dit kader mogelijkheden ontwikkeld om (automatisch) data en zoekgeschiedenis te verwijderen.

Er liggen met name kansen voor een voice-assistent bij het wegnemen van ergernissen als lange wachttijden en uitgebreide menu’s bij het bellen.
18% staat positief tegenover hulp via een voice-assistent, maar tweederde wordt toch liever geholpen door een mens dan door een voice-assistent. Een voice-assistent is minder persoonlijk en men twijfelt eraan of de voice-assistent de vraag ook echt zal begrijpen.

Auteur: Jan Roekens, Hoofdredacteur

Deze artikelen vind je vast ook interessant

Ook de laatste bytes ontvangen?