Wat is de houding van Millennials en Gen Z’ers in het debat omtrent de stikstofcrisis

Door Jan Roekens | 16-10-2019

MediaTest heeft een onderzoek uitgevoerd naar de houding van jongeren in het debat omtrent de stikstofcrisis. In totaal hebben ruim 350 jongeren van 16 tot 39 jaar hun mening gegeven over de diverse betrokken partijen bij de stikstofcrisis en de mogelijke oplossingen hiervoor.


De stikstofcrisis heeft Nederland in z’n greep. Dit zorgde er begin oktober voor dat honderden boze boeren van heinde en verre naar Den Haag uitrukten. De sympathie voor de protesten was groot, maar in hoeverre gaat dat ook op voor de jongeren in ons land? MediaTest vroeg het de Millennials en Gen Z’ers in de week na de protesten op 1 oktober.

Veel sympathie voor boeren en milieuorganisaties

Bij de stikstofcrises zijn veel partijen betrokken. Boeren en milieuorganisaties protesteren, politici reageren, de pers schrijft en de grote industrie zwijgt. Van alle betrokken partijen vinden jongeren boeren (64%) en milieuorganisaties (53%) het meest sympathiek. De grote industrie (14%), de pers (22%) en politiek (24%) kunnen op de minste sympathie rekenen.

MediaTest boeren1

Het is opvallend dat mannen de boeren een warm hart toedragen (60%) en vrouwen milieuorganisaties (63%). Jongeren in de grote steden staan minder sympathiek tegenover de boeren (52%) en hebben meer sympathie voor milieuorganisaties (59%). Bij de ‘dorpelingen’ is er meer sympathie voor boeren (66%) en minder sympathie voor milieuorganisaties (51%).

Protesteren heeft effect

De protesten van begin oktober hebben effect op jongeren. Ruim 40% van de jongeren geeft aan na de eerste protesten een positiever beeld te hebben gekregen van boeren. Eenzelfde percentage van de jongeren zegt dat hun beeld van de politiek is verslechterd door de protesten. Een kwart van de Millennials en Gen Z’ers heeft een negatiever beeld gekregen van de pers. Over andere betrokken partijen, zoals milieuorganisaties, werkgeversorganisaties of ‘bouwend Nederland’, is de jongste generatie minder uitgesproken. Het beeld dat jongeren over hen hebben veranderde niet door de protesten.

MediaTest boeren2

Pak eerst de grote industrie aan

Wat nou als de jongeren het voor het zeggen hebben en één maatregel mogen nemen om de uitstoot van stikstof te verminderen? In dat geval staat één ding vast: de grote industrie krijgt het voor z’n kiezen (45%). Jongeren willen dat de grote industrie wordt aangepakt. Op ruime afstand volgen elektrisch rijden stimuleren (13%), de veestapel inkrimpen (12%) en de maximumsnelheid verlagen (10%).

MediaTest boeren3

Het is spannend wat jongeren vinden na weer een week vol protesten van boeren, maar op basis van deze resultaten lijken jongeren aan te geven dat het regeringsbeleid inzake stikstof zeker aangepast dient te worden. Radio 1 voerde vandaag een klein onderzoek uit onder 17.000 mensen, waarbij 85% aangeeft dat boeren niet te ver gaan met hun acties.

Over het onderzoek:

Het onderzoek is uitgevoerd onder het MediaTest Jongerenpanel. Hier hebben 353 jongeren in de leeftijd van 16 t/m 39 jaar aan meegewerkt.

Bron: Persbericht MediaTest, 16 oktober 2019

Auteur: Jan Roekens, Hoofdredacteur

Deze artikelen vind je vast ook interessant

Ook de laatste bytes ontvangen?