Wereldvluchtelingendag 2020

Door Jan Roekens | 24-06-2020

Een ruime meerderheid van de Nederlanders vindt dat mensen op de vlucht voor oorlog of vervolging in Nederland moeten kunnen aankloppen. Dat blijkt uit onderzoek van Ipsos rondom Wereldvluchtelingendag.


Acht op de tien Nederlanders steunen het principe dat zij die vluchten voor oorlog of vervolging bescherming moeten kunnen krijgen in Nederland. Daarmee staat Nederland in de kopgroep van de 26 landen waar Ipsos onderzoek deed als het gaat om de mate waarin men het recht op bescherming voor oorlogsvluchtelingen steunt.

Toch is er ook scepsis: ongeveer de helft van alle Nederlanders (56%) denkt dat de meeste vluchtelingen die naar Nederland komen dat doen vanwege economische redenen. En een ongeveer even grote groep (54%) verwacht dat vluchtelingen niet succesvol zullen integreren in de Nederlandse samenleving.

Nederlanders zijn verdeeld als het gaat over de mogelijke impact van de coronacrisis op het vluchtelingenbeleid. Circa een op drie Nederlanders (35%) vindt dat de overheid minder geld aan vluchtelingenbeleid moet besteden door de coronacrisis terwijl 42% geen aanleiding ziet om het budget aan te passen.

De helft van de bevolking (48%) ziet in de coronacrisis een reden om strenger te zijn als het gaat om het toelaten van vluchtelingen. Tegelijkertijd zegt circa een op de drie (36%) dat Nederland zijn toelatingsbeleid niet hoeft aan te passen onder druk van de coronacrisis, en een kleine groep (8%) wil juist een ruimhartiger beleid.

Meer resultaten

  • Wereldwijd gelooft een meerderheid van ongeveer zeven op de tien burgers (72%) in het recht van vluchtelingen om in een ander land bescherming te krijgen wanneer zij vluchten voor oorlog of vervolging.
  • Gemiddeld genomen over alle onderzochte landen is de groep burgers die gelooft dat vluchtelingen vanwege economische redenen hun land verlaten groter dan de groep die gelooft dat dat niet zo is (59% vs 31%).
  • Ongeveer de helft van de burgers in alle onderzochte landen (49%) vindt dat het toelatingsbeleid voor vluchtelingen strenger moet worden als gevolg van de uitbraak van het coronavirus, drie op de tien burgers vinden dat het beleid ongewijzigd moet blijven en ongeveer 10% zegt dat het toelatingsbeleid verruimd moet worden.

Het volledige onderzoeksrapport op de website van Ipsos.

Bron: persbericht Ipsos, 18 juni 2020

Auteur: Jan Roekens, Hoofdredacteur

Deze artikelen vind je vast ook interessant

Ook de laatste bytes ontvangen?