Werken op afstand blijft populair

Door Jan Roekens | 17-05-2021

Meer dan de helft van de forenzen wereldwijd is van plan om minstens gedeeltelijk te blijven thuiswerken na de coronacrisis. Samen met een groeiende voorkeur voor gezondere vervoerswijzen, maar ook een opleving van het woon-werkverkeer per auto, betekent dit dat het komende jaar van cruciaal belang zal zijn voor de inrichting van de infrastructuur en de toekomst van de mobiliteit.

Het nieuwe Mobility Futures-onderzoek van Kantar, uitgevoerd onder bijna 10.000 stadsbewoners, maakt de belangrijkste wereldwijde mobiliteitstrends voor het komende decennium zichtbaar.

  • De pandemie heeft geleid tot een daling van 30% van het aantal verplaatsingen naar werk, onderwijsinstellingen en vrijetijdsactiviteiten.
  • 50% van de forenzen denkt na de pandemie minstens gedeeltelijk op afstand te blijven werken.
  • Het openbaar vervoer heeft 5,6% marktaandeel verloren vanwege de ongerustheid over hygiëne.
  • Het aandeel van autogebruik in het totale aantal verplaatsingen is tijdens de pandemie met 3,8% gestegen en het ziet ernaar uit dat dit na de pandemie zo zal blijven.
  • In heel West-Europa zien we tijdens de coronacrisis een verschuiving van 5% naar gezonde vervoerswijzen zoals lopen, fietsen en steppen, waarbij een toenemend aantal mensen zegt dat dit hun favoriete vervoerswijze zal blijven.

Gezond vervoer

Gezondere vervoerswijzen zijn, vooral in Europa, aanzienlijk toegenomen in deze periode. Met de beperkte mogelijkheden om vervoer te delen, hebben Europeanen de voorkeur gegeven aan lopen en fietsen voor hun dagelijkse verplaatsingen. In Europa zag Kantar een stijging van 4,8% in het gebruik van gezonde vervoerswijzen, waarbij lopen de grootste voorkeur geniet.

De pandemie heeft geleid tot een grotere nadruk op kortere reizen. Daarin ligt de nadruk minder op de auto en worden alle voorzieningen voor de essentiële en dagelijkse behoeften van mensen op 15 minuten lopen of fietsen aangeboden.

Toch meer auto

Sociale afstandsmaatregelen en bezorgdheid over de gezondheid leidden ertoe dat meer mensen kozen voor alleen rijden tijdens de pandemie om de blootstelling aan Covid te beperken. Ondanks de negatieve milieueffecten van benzineauto’s blijft autorijden dus een van de favoriete manieren van verplaatsen; op jaarbasis groeit het gebruik met 3,6% en de voorkeur met 1,9%.

Met een daling in het gebruik met 5,6% en een tevredenheidsscore van slechts 37 op 100, heeft het openbaar vervoer daarentegen een zware klap gekregen tijdens de pandemie. De uitdaging voor steden zal zijn hoe ze mensen terug naar het openbaar vervoer kunnen lokken om de verkeersopstoppingen te verminderen en de milieuschade in steden te beperken.

Auteur: Jan Roekens, Hoofdredacteur

Deze artikelen vind je vast ook interessant

Ook de laatste bytes ontvangen?