Zorgen over digitale veiligheid nemen af

Door Jan Roekens | 05-10-2023

De zorgen van Nederlanders over hun eigen digitale veiligheid nemen de afgelopen twee jaar af, maar men maakt zich meer zorgen over de digitale veiligheid van naasten. Gemiddeld geeft men zichzelf een 6,8 voor de omgang met online risico’s. Dit zijn enkele uitkomsten van het jaarlijks terugkerende Cybersecurityonderzoek Alert Online dat I&O Research uitvoerde voor het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

De helft van de Nederlanders maakt zich weinig of geen zorgen over de eigen digitale veiligheid in de privésituatie. Vier op de tien maken zich enige zorgen en 6% maakt zich veel zorgen. De afgelopen twee jaar zijn de zorgen over digitale veiligheid geleidelijk afgenomen: in 2021 had nog 60% minimaal enige zorgen. Ouderen en lager opgeleiden maken zich meer zorgen dan gemiddeld over hun digitale veiligheid.

Datalek

De Nederlanders die zich zorgen maken over hun eigen digitale veiligheid zijn vaak bang om gegevens te verliezen. Twee op de drie maken zich zorgen over diefstal van financiële gegevens en zes op de tien noemen de mogelijkheid dat persoonsgegevens betrokken zijn in een datalek als reden tot zorg. Onzorgvuldig eigen gedrag en gebrek aan kennis en vaardigheden zijn minder een reden tot zorgen.

Veilig

Nederlanders geven zichzelf een ruime voldoende (gemiddeld 6,8) voor het veilig omgaan met online risico’s. De voldoende komt na een dip in 2021. Mogelijk speelde toen mee dat tijdens de coronacrisis veel zaken die men voorheen offline deed naar online gingen. In 2023 geeft de meerderheid (61%) zichzelf een 6 of een 7. Dat is een significante toename ten opzichte van het jaar ervoor. Net als in 2022 geeft 12% zichzelf een onvoldoende en ruim een kwart zichzelf een 8 of hoger.

Twee-staps-inloggen

In het onderzoek is ook aan werknemers gevraagd welke acties in hun organisatie genomen worden ten behoeve van online veiligheid. De meeste bedrijven passen verschillende acties toe, waarbij geldt: des te groter het bedrijf, des te meer maatregelen. Zo is bij de helft van de grote bedrijven (200+ werknemers) twee-staps-inloggen verplicht en kunnen alleen systeembeheerders software installeren. Een vijfde van de werknemers van bedrijven met minder dan 10 werknemers zeggen dat er geen specifieke acties worden ondernomen ten behoeve van de online veiligheid.

Auteur: Jan Roekens, Hoofdredacteur

Deze artikelen vind je vast ook interessant

Ook de laatste bytes ontvangen?