Nieuwe EDPB-guidelines over recht op inzage

Door Redactie Daily Data Bytes | 10-02-2022

De European Data Protection Board (EDPB) heeft nieuwe guidelines vastgesteld voor het recht op inzage. Deze (Engelstalige) guidelines helpen organisaties om goed om te gaan met de inzageverzoeken die zij ontvangen.

Het inzagerecht staat in artikel 15 van de AVG. Het houdt in dat betrokkenen het recht hebben om inzage te vragen en te krijgen in alle gegevens die een organisatie over hen verwerkt. Anders gezegd: op grond van artikel 15 AVG heeft iedereen het recht om van een organisatie te vragen wat men van de persoon weet.
Het inzagerecht stelt betrokkenen in staat om te controleren of organisaties wel de juiste gegevens verwerken, en of ze die gegevens wel rechtmatig verwerken (volgens de regels van de AVG). Blijkt dat niet zo te zijn, dan kunnen betrokkenen verdere stappen ondernemen, zoals vragen om rectificatie of verwijdering hun gegevens, of een klacht indienen bij de privacytoezichthouder (AP).

Dagelijkse praktijk

In de praktijk maken betrokkenen vaak gebruik van hun recht op inzage. De AVG-guidelines over het inzagerecht zijn daarom relevant voor de dagelijkse praktijk van veel organisaties in Nederland.

De guidelines geven onder meer antwoord op de volgende vragen:

  • Op welke manieren kan een organisatie inzage verlenen?
  • Heeft een betrokkene het recht om originele documenten in te zien?
  • In hoeverre mag een organisatie vragen om een kopie van een ID om de identiteit van de betrokkene te verifiëren?
  • In welke gevallen mag een organisatie een verzoek om inzage weigeren? Of hiervoor een vergoeding vragen?

Publieke consultatie

De AVG-guidelines over het inzagerecht zijn nog niet definitief. Er is namelijk eerst nog een periode van zes weken voor publieke consultatie.
Iedereen (zowel organisaties als individuen) kan een zienswijze indienen over de guidelines. Dat kan tot en met 11 maart 2022. Zie: Guidelines 01/2022 on data subject rights – Right of access | European Data Protection Board (europa.eu)

Op basis van de ontvangen zienswijzen houdt de EDPB de guidelines nog een keer tegen het licht en past deze mogelijk op punten nog aan. Pas daarna stelt de EDPB de AVG-guidelines over het recht op inzage definitief vast.

Auteur: Redactie Daily Data Bytes, Hoofdredacteur Jan Roekens.

Deze artikelen vind je vast ook interessant

Ook de laatste bytes ontvangen?