Onderzoek | 16 juni 2022
16 juni 2022

Relaties in Nederland krijgen gemiddeld een 8,1

Goed nieuws: Nederlanders zijn erg tevreden met hun huidige relatie. Ze geven die gemiddeld een 8,1. Dit cijfer is ongeveer gelijk voor alle leeftijden, voor mensen in korte en in lange relaties, en bij alle opleidingsniveaus en inkomensgroepen. Volgens de deelnemers aan het onderzoek, uitgevoerd door I&O Research in opdracht van de Universiteit van Utrecht...
Best practices | 15 maart 2022
15 maart 2022

Future of Insights – de nieuwe rol van de marktonderzoeker

Donderdag 3 maart jl. organiseerde Ipsos, in samenwerking met de MOA, een webinar waar werd ingegaan op de veranderende rol van marktonderzoek. Zowel MOA als Ipsos zien hoe de verwachtingen aan klantzijde veranderen en hoe marktonderzoeksbureaus daarop in proberen te spelen. Uit onderzoek van Ipsos onder 150 CMI-professionals, uitgevoerd in de zomer van 2021, komt...
Personalia | 10 maart 2022
10 maart 2022

Uitbreiding directie Motivaction

Motivaction International Holding heeft drs. Chantal Hexspoor-Schneider als CFO benoemd in de directie van Motivaction en Glocalities. Zij vervulde deze rol voorheen bij XS4ALL en KPN. Chantal Hexspoor (RA, Nyenrode Business University) zegt over haar benoeming: ‘Motivaction staat voor kwaliteit en passie. Met mijn ervaring ga ik die drive bedrijfskundig verder ondersteunen.’ Algemeen directeur Pieter...
Onderzoek | 10 maart 2022
10 maart 2022

Werknemers in de zorg stevig onder druk

Miles Research keek samen met PGGM&CO naar de werkdruk en de effecten van corona bij medewerkers in de zorg. Er werden 2.000 zorg- en welzijnsmedewerkers vergeleken met bijna 1.000 mensen die werken in andere sectoren. De uitkomsten waren op een aantal terreinen zorgelijk. Belangrijkste uitkomst was de huidige en verwachte werkdruk. Van de zorg- en...
Onderzoek | 08 maart 2022
08 maart 2022

Nederlander sceptisch over genderwet

Een meerderheid van de Nederlanders vindt een deskundigenverklaring en een minimumleeftijd van 18 jaar van belang bij het wijzigen van het geslacht op de geboorteakte. Dat blijkt uit een onafhankelijke peiling die de christelijke organisatie NPV-Zorg voor het leven liet uitvoeren door Direct Research. Het onderzoek maakt duidelijk dat er voor de transgenderwet, ingediend door...
Onderzoek | 03 maart 2022
03 maart 2022

2,5 miljoen Nederlanders slachtoffer online criminaliteit

In 2021 was 17% van de Nederlanders van 15 jaar en ouder (bijna 2,5 miljoen mensen), naar eigen zeggen slachtoffer van online criminaliteit, meldt het CBS. De meeste mensen kregen te maken met online oplichting en fraude. Een op de drie ondervindt er psychische of financiële problemen door. Minder dan de helft meldt online criminaliteit,...
Personalia | 17 februari 2022
17 februari 2022

Elise van der Mark kwalitatief onderzoeker bij I&O Research

I&O Research is een ervaren kwalitatief onderzoeker rijker met de komst van Dr. Elise van der Mark (39). Zij zal zich richten op het uitbreiden en verdiepen van het kwalitatieve aanbod van I&O, mede vanuit haar specialisatie in participatief onderzoek met burgers, beleidsmakers en professionals. De afgelopen jaren is de kwalitatieve afdeling van I&O Research zowel inhoudelijk,...
Bureaus | 08 februari 2022
08 februari 2022

‘Meer inclusie is een speerpunt in onze werkomgeving’

Bob Schenk (34) werd bij de gemeente Amsterdam aangesteld als kwartiermaker voor het project Amsterdam - Divers & Inclusief. Zijn opdracht was het MKB te stimuleren tot meer diversiteit op de werkvloer. Toen het fundament hiervoor was gelegd, zocht hij meer verdieping. Nu heeft Schenk bij Motivaction de taak om dit onderwerp een prominente plek...
Best practices | 03 februari 2022
03 februari 2022

Kennisinstituut wil wereldproblemen oplossen met data-analyse

De Amsterdam Business School van de UvA en analytics en technologiebedrijf ORTEC hebben in samenwerking met het Massachusetts Institute of Technology (MIT) het Analytics for a Better World Institute (ABW) opgericht. Het instituut wil samen met NGO’s, overheden en non-profitorganisaties problemen als klimaatverandering, honger, armoede, ontbossing en het uitsterven van flora en fauna helpen aanpakken...
Best practices | 01 februari 2022
01 februari 2022

Eerste SMART Talk van het jaar a.s. donderdag!

De eerste SMART Talk van dit jaar vindt plaats op donderdag 3 februari. Het wordt weer een online event, en hij gaat om 15.30 uur van start. Thema: Talentontwikkeling en inspelen op onbewust en irrationeel gedrag. Er zijn twee sprekers. De eerste is Marian Thunissen, lector Dynamische Talentinterventies van het Fontys Kenniscentrum Leven Lang Ontwikkelen....
Actueel | 21 juni 2021
21 juni 2021

Oranje Boven! Oranje Boven? Oranje Ho Even…

Als ik een blik werp op de eerste oranje-activaties blijft alles bij het oude normaal in het nieuwe normaal ‘...en dat is primaaaah! Viva Hollandia...’, of is dat wel zo prima? Een pleidooi voor een hernieuwde blik op POS-activatie in het nieuwe normaal. Voor ik begin even een paar misverstanden uit de weg ruimen: -...
Onderzoek | 08 december 2020
08 december 2020

Eigen risico of hogere premie?

Een hogere zorgpremie? Als daardoor het eigen risico wordt afgeschaft is 41% van de Nederlanders voor; in 2017 was dat nog maar 29%. Deze groep bestaat vooral uit mensen die veel zorgkosten maken. Slechts 18% koos in 2020 voor een hoger vrijwillig eigen risico, terwijl slechts 45% van de Nederlanders hun eigen risico van €...

Ook de laatste bytes ontvangen?