Nederlanders met baan positief gestemd

Door Redactie Daily Data Bytes | 10-01-2022

Ondanks – of misschien wel dankzij – alle beperkingen en improvisaties door corona, is het merendeel van de 5,7 miljoen werkende Nederlanders in loondienst opvallend positief over zijn of haar situatie. Dat blijkt uit onderzoek van online pensioenuitvoerder BeFrank, uitgevoerd door PanelWizard.

Over het geheel genomen zijn de ruim duizend ondervraagden opvallend tevreden over hun baan en werken ze met plezier. Uitgedrukt in cijfers beoordeelt bijna de helft van de mensen (46%) zijn werkplezier zelfs hoger dan 8 (en 31% geeft een ruime 7). Wel moet worden opgemerkt dat ongeveer 40% zegt dat het werkplezier wel degelijk is afgenomen door de pandemie (tegenover 10% die een verbetering ziet). Het zijn vooral de hoger opgeleide werkenden in de leeftijd tot 39 jaar die een verslechtering van hun werksituatie ervaren.

Veranderen

In de leeftijdscategorie tot 30 jaar wil ruim 20% bij voorkeur niet meer van organisatie wisselen. Rond het 45ste levensjaar is die wens zelfs verdubbeld. En in de leeftijdscategorie 50 – 59 is amper 12% nog te porren voor een baan bij een andere werkgever. Naast leeftijd is opleidingsniveau sterk van invloed op de wil om van baan te veranderen. Van de hoogstopgeleiden sluit een kwart een overstap naar een andere werkgever niet uit – tegen een tiende van de laagstopgeleiden. Redenen om te wisselen van baan zijn 1) hoger salaris (43%), 2) een nieuwe uitdaging (27%) en 3) minder werkdruk en stress (24%).

Goede voornemens

Een nieuw jaar geeft altijd ruimte voor reflectie en goede voornemens.

Top 5 goede voornemens 2022

  1. Betere balans tussen werk en privé: 29%
  2. Via het werk een cursus of opleiding volgen: 24%
  3. Gezondere leefstijl tijdens het werken: 19%
  4. Om salarisverhoging vragen: 17%
  5. Meer tijd overhouden voor sociale contacten buiten het werk: 17%

De kans dat deze voornemens ook werkelijkheid worden, acht men het grootst voor het volgen van een cursus of opleiding via het werk. Daarna komt een gezondere leefstijl.

Top 5 goede voornemens voor extra werkplezier 2022:

  1. ‘Nee’ leren zeggen
  2. Vaker een break nemen tijdens het werk
  3. Vaker bewegen en/of sporten tijdens het werk
  4. Betere scheiding aanbrengen tussen werk en privé
  5. Minder mopperen

Vrijwilligerswerk

Opvallend is de hoeveelheid mensen in loondienst die het lukt om – naast het werk – tijd vrij te maken voor vrijwilligerswerk. Maar liefst 22% doet dat en nog eens 14% is voornemens dat op te pakken in 2022. De helft van deze potentiële, extra vrijwilligers acht de kans hoog tot zeer hoog dat dat ook werkelijk gaat lukken.

Auteur: Redactie Daily Data Bytes, Hoofdredacteur Jan Roekens.

Deze artikelen vind je vast ook interessant

Ook de laatste bytes ontvangen?