Onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag in de sport

Door Redactie Daily Data Bytes | 19-01-2022

I&O Research doet – in samenwerking met Centerdata – onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag in de zwem-, handboog-, en badmintonsport. Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van de drie bonden en NOC*NSF.

In het onderzoek wordt gekeken naar de ervaringen van grensoverschrijdend gedrag onder leden van de betrokken sportbonden in de afgelopen vijf jaar. Er wordt onderscheid gemaakt tussen drie vormen van grensoverschrijdend gedrag: emotioneel, lichamelijk en seksueel. Voor elke vorm wordt gevraagd wat sporters hebben meegemaakt en dat kan variëren van gepest worden tot seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Daarnaast is er in het onderzoek ook aandacht voor lopende acties en campagnes om grensoverschrijdend gedrag in de sport te voorkomen.

De uitkomsten van dit onderzoek gebruiken de drie bonden om waar nodig het beleid aan te passen en grensoverschrijdend gedrag in hun sport tegen te gaan.

In maart 2022 worden de eerste uitkomsten verwacht.

Auteur: Redactie Daily Data Bytes, Hoofdredacteur Jan Roekens.

Deze artikelen vind je vast ook interessant

Ook de laatste bytes ontvangen?