Actueel | 19 april 2022
19 april 2022

Call for papers voor de Nederlandse Arbeidsmarktdag

Op donderdag 6 oktober 2022 vindt voor de zevende keer de Nederlandse Arbeidsmarkt Dag (NAD) plaats. Het centrale thema is ‘Werken in een duurzame economie’. Voor de aankomende ArbeidsmarktDag kunnen voorstellen voor een paper worden ingediend. De onderwerpen van papers en presentaties zijn breder dan het thema van de dag. Op de website van de NAD kunt...
Onderzoek | 14 april 2022
14 april 2022

Meerderheid Nederlandse werknemers voelt zich veilig bij werkgever

Over het algemeen heerst er binnen Nederland een open en goede organisatiecultuur. De maatschappelijke onrust rondom gevallen van ongewenst en ongepast gedrag vertaalt zich niet naar lagere tevredenheidscijfers of meer gevoelens van onveiligheid bij werkend Nederland. Dat blijkt uit het jaarlijkse medewerkerbelevingsonderzoek van onderzoeks- en adviesbureau Integron. De meeste medewerkers voelen zich emotioneel veilig bij...
Onderzoek | 14 april 2022
14 april 2022

Fijne collega’s zorgen voor werkgeluk jongeren

Wie gelukkig wil zijn met de keuze voor een (bij)baan, kan maar beter fijne collega’s om zich heen hebben. Die dragen namelijk het meeste bij aan het werkgeluk van Nederlandse jongeren. Dat blijkt uit onderzoek van Domino’s Nederland, uitgevoerd door DVJ Insights. Highlights onderzoek: Fijne collega’s, helemaal jezelf kunnen zijn en salaris staan in de...
Onderzoek | 05 april 2022
05 april 2022

Ander reisgedrag na de pandemie

Thuiswerken heeft blijvend een grote impact op het mobiliteitsgedrag. Ruim 1,9 miljoen werkende forenzen gaan structureel ander reisgedrag vertonen. Zij willen meer dagen thuis blijven werken. Een half miljoen werkenden wil zelfs blijvend de werksituatie veranderen en zoveel mogelijk thuis werken. Dat blijkt uit de Nationale Smart Mobility Monitor van Newcom. Nu het thuiswerkadvies is...
Onderzoek | 10 maart 2022
10 maart 2022

Werknemers in de zorg stevig onder druk

Miles Research keek samen met PGGM&CO naar de werkdruk en de effecten van corona bij medewerkers in de zorg. Er werden 2.000 zorg- en welzijnsmedewerkers vergeleken met bijna 1.000 mensen die werken in andere sectoren. De uitkomsten waren op een aantal terreinen zorgelijk. Belangrijkste uitkomst was de huidige en verwachte werkdruk. Van de zorg- en...
Onderzoek | 01 maart 2022
01 maart 2022

Het Rijk voor derde jaar op rij favoriete werkgever

Net als in 2019 en 2020 staat het Rijk bovenaan de lijst van favoriete werkgevers onder de Nederlanders, de Nationale Politie volgt op plek 2. Shell stijgt van 4 naar 3. En nieuw in de top 10 zijn de GGZ en Google. Dat blijkt uit het Arbeidsmarkt GedragsOnderzoek van Intelligence Group. Het Rijk en de...
Actueel | 22 februari 2022
22 februari 2022

Werken in het marktonderzoek – de Marketing Research Society dook erin

De Engelse Marketing Research Society doet onderzoek in de sector naar het welbevinden van medewerkers, de moeite die het kost om mensen te vinden (en vast te houden) en vooral ook de zoektocht naar talent. De Marketing Research Society (MRS) publiceerde onlangs een eerste verkennend rapport om problemen rond rekrutering en personeelsbeleid in kaart te...
Bureaus | 03 februari 2022
03 februari 2022

Hoogste ranking Corporate Equality Index voor Nielsen

Voor de negende achtereenvolgende keer heeft Nielsen een 100%-ranking behaald in de 2022 Corporate Equality Index (CEI) van de Human Rights Campaign Foundation. De CEI meet het bedrijfsbeleid en de praktijk met betrekking tot LGBTQ+-gelijkheid. Nielsen is een van de 840 grote Amerikaanse bedrijven die dit jaar topscores behalen. De waardering ging vooral uit naar...
Onderzoek | 17 januari 2022
17 januari 2022

Flexibele werktijden na salaris het belangrijkst

Motivaction deed in opdracht van Rendement Uitgeverij onderzoek naar de beloning van werknemers. HR-professionals, OR-leden en andere ‘(mee)beslissers’ denken dat, naast loon, flexibiliteit in werktijd het belangrijkst is (60%), gevolgd door scholings- en ontwikkelingsmogelijkheden (58%). 47% van de respondenten stelt dat plaatsonafhankelijk werken (waaronder thuiswerken) een van de belangrijkste vormen van beloning is. 46% noemt...
Bureaus | 12 januari 2022
12 januari 2022

Quantilope introduces unlimited paid time off

With the start of 2022, software company quantilope will enable all employees worldwide to take unlimited paid leave. With the new time-off policy, quantilope aims to further strengthen flexible working hours and its trust-based corporate culture, setting a new standard as an employer. All full- and part-time employees will be able to take as much...
Onderzoek | 10 januari 2022
10 januari 2022

Nederlanders met baan positief gestemd

Ondanks – of misschien wel dankzij - alle beperkingen en improvisaties door corona, is het merendeel van de 5,7 miljoen werkende Nederlanders in loondienst opvallend positief over zijn of haar situatie. Dat blijkt uit onderzoek van online pensioenuitvoerder BeFrank, uitgevoerd door PanelWizard. Over het geheel genomen zijn de ruim duizend ondervraagden opvallend tevreden over hun...
Onderzoek | 08 december 2021
08 december 2021

Flexwerker wil niet beschermd worden

Een minderheid van de flexwerkers (12%) ziet alleen maar nadelen aan flexibel werken. De meerderheid (53%) ziet de flexibiliteit van flexwerken als belangrijkste voordeel. Zo blijkt uit het Flexwerk Onderzoek 2021 naar de ervaringen en toekomstverwachtingen van flexwerk in opdracht van Brisker Group, uitgevoerd door Sparkey (onderzoekslabel van Motivaction). Het Flexwerk Onderzoek 2021 onderscheidt en...

Ook de laatste bytes ontvangen?